Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
fuktighet [bokmål]    Det at noe er fuktig.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
fuktighet [norsk]    moisture [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU