Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
ful [ISO-koder]    fulfulde [norsk]   Fulah [engelsk]   språk i Vest-Afrika
Liste over navn på språk © Språkrådet
Ordbok / leksikon: 83 omtrentlig(e)
Painful [engelsk]    Vondt [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
fearful [engelsk]    redd, engstelig, fryktsom; t: fryktelig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fulcrum [engelsk]    punkt, omdreiningspunkt; støttepunkt [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
harmful [engelsk]    skadelig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
restful [engelsk]    rolig, avslappet [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
full (s) [spansk]    Automat våpen.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
cheerful [engelsk]    glad, fornøyd; munter, gledelig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
grateful [engelsk]    takknemlig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
vengeful [engelsk]    hevngjerrig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
wrathful [engelsk]    vredefylt (sint) [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
powerful [engelsk]    kraftig [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Fullfør [norsk]    Finish [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
deceitful [engelsk]    løgnaktig, svikefull [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forgetful [engelsk]    glemsom [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
resentful [engelsk]    ergelig, harm [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fullføre [norsk]    complete [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
screenful [engelsk]    skjermbilde, skjermfull [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
full mode [engelsk]    standard modus [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
full name [engelsk]    fullt navn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
full path [engelsk]    fullstendig bane [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
plentiful [engelsk]    rikelig [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Fullblods [norsk]    Pure-Blood [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
fullblods [norsk]    sudi- [samisk]   (a) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-685, Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(III)579: sudidáža '(ekte nordmann'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Full House [engelsk]    hus [norsk]   Tre kort med samme tall eller verdi pluss to andre kort med samme tall eller verdi.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
fullrigger [norsk]    (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Fullmektig [norsk]    Clerical Officer [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
fullmektig [norsk]    clerk [engelsk]   (USA)
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
fullmakter [norsk]    credentials [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
full frame [norsk]    (Engelsk) betegnelse på film der hele den tilgjengelige bildehøyden er utnyttet (ingen delestreker mellom bildene).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Fullmektig [norsk]    Her er fullmektig brukt om den som har fått fullmakt til å gjennomføre skiftet. Ofte vil arvingene gi fullmakt til en person til dette, vanligvis en av arvingene eller en advokat. Ved offentlig skifte vil skifteretten som regel oppnevne en fullmektig.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
fullvoksen [norsk]    ollesšattot [samisk]   (a) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-708: (-g-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Fulica atra [latin]    Sothøne [norsk]   Eurasian Coot [engelsk]   Vanlig. 4-5000 Yan Yean Reservoir 8.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fulica atra [latin]    Sothøne [norsk]   Common Coot [engelsk]   1 langs veien sør for Beidaihe 19.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fulica atra [latin]    Sothøne [norsk]   Common Coot [engelsk]   50-100 daglig i Keoladeo. I Bund Baretha oppholdt det seg en kjempeflokk vi estimerte til 5000 ind. og ved Sur Sarovar ble det anslått 1000 ind.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
fulfillment [engelsk]    oppfyllelse, innfrielse [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
full duplex [engelsk]    heldupleks [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
full skjerm [norsk]    full screen [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Always faithful [engelsk]    Semper fidelis [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Fulica gigantea [latin]    Kjempesothøne [norsk]   Giant Coot [engelsk]   4 ved Marcopomacocha 31.8.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fulica cristata [latin]    Knoppsothøne [norsk]   Red-knobbed Coot [engelsk]   Only recorded by us at two sites: 2 birds in pond west of Karatina, Mt. Kenya 16/11 and one bird here 18/11 and about 60 birds in Limuru Pond 18/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
fulltekstindeks [norsk]    full-text index [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fullføringstid [norsk]    lead time [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Fulica americana [latin]    Amerikasothøne [norsk]   American Coot [engelsk]   UT, MT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fulica americana [latin]    Amerikasothøne [norsk]   American Coot [engelsk]   10 Presa de Cachi 4/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fulica ardesiaca [latin]    Andessothøne [norsk]   Slate-coloured Coot / Andean Coot [engelsk]   50+ Huacarpay Lake 11.9., vanlig Pantanos de Villa 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fulica ardesiaca [latin]    Andessothøne [norsk]   Slate-coloured Coot [engelsk]   10+ Tafi del Valle 21.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fulica armillata [latin]    Hosebåndsothøne [norsk]   Red-gartered Coot [engelsk]   Vanlig Costanera del Sur 27.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fulica rufifrons [latin]    Rødpannesothøne [norsk]   Red-fronted Coot [engelsk]   1 Laguna Orcones 26.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
fullmaktskomiteen [norsk]    Credentials Committee [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Fullmaktskomiteen [norsk]    Credentials Committee [engelsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet
Fulica leucoptera [latin]    Gulpannesothøne [norsk]   White-winged Coot [engelsk]   Enkelte Humahuaca Rd 15.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
fullført, ferdig [norsk]    complete [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
full installation [engelsk]    fullstendig installasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fullstendig, helt [norsk]    entirely [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Fulmarus glacialis [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Fulvous Parrotbill [engelsk]    Okerbuttnebb [norsk]   Paradoxornis fulvifrons [latin]   3 ind Golden Summit - Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fulmarus glacialis [latin]    Sørhavhest [norsk]   Southern Fulmar [engelsk]   1 Pelagic 29.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
fullført kontrakt [norsk]    completed contract [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
full zone transfer [engelsk]    full soneoverføring [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fullskjermsprogram [norsk]    full-screen program [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fullmaktsspørsmål [norsk]    questions relating to credentials [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Fullfør flettingen [norsk]    Complete the merge [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fullføringsprosent [norsk]    completed percentage [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fully-featured site [engelsk]    område med rikt webinnhold [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fullmaktsavgjørelser [norsk]    decisions on credentials [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
full file replacement [engelsk]    fullstendig filerstatning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fulvous Whistling-Duck [engelsk]    Brunplystreand [norsk]   Dendrocygna bicolor [latin]   8 at Lake Baringo 22/11 and 25 at Dunga Point, Kisumu 28/11 were our only observations.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fulvous Whistling-Duck [engelsk]    Brunplystreand [norsk]   Dendrocygna bicolor [latin]   5 Costanera del Sur 27.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
fullmaktsgiver, hoved- [norsk]    principal [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fullstendig domenenavn [norsk]    fully-qualified domain name [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
full-scene antialiasing [engelsk]    kantutjevning over hele scenen [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fully assembled committee [engelsk]    samlet komité [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
fullkommenhet; perfeksjon [norsk]    perfection [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fullstendig produktliste [norsk]    product master list [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fulvous-breasted Woodpecker [engelsk]    Orientspett [norsk]   Dendrocopos macei [latin]   Sett tre dager: to ind. i Corbett 26.2., ett ind. Naini Tal 1.3. og ett ind. i Sat Tal 2.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fulvous-headed Brush-Finch [engelsk]    Brunhodekjerrspurv [norsk]   Atlapetes fulviceps [latin]   3 Yala 15.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
To each his own is beautiful [engelsk]    Suum cuique pulchrum est [latin]   (Cicero)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
fullført, ferdig, avsluttet [norsk]    finished [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fullmaktskamp, prokuradisputt [norsk]    proxy fight [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Fulvous Wren / Superciliated Wren [engelsk]    Brunsmett [norsk]   Cinnycerthia fulva [latin]   3+ Pillahuata 13.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Delay and procrastination is hateful [engelsk]    Tarditas et procrastinatio odiosa est [latin]   (Cicero)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
fullmakt, istandsetting, bemyndigelse [norsk]    enablement [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
We give to necessity the praise of virtue finding the benefit in what's needful [engelsk]    Lavdem virtvtis necessitati damvs [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom