Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
storslått, imponerende; ærbødig, full av ærefrykt [norsk]    awesome [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no