Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
full frame [norsk]    (Engelsk) betegnelse på film der hele den tilgjengelige bildehøyden er utnyttet (ingen delestreker mellom bildene).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO