Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fullkommenhet; perfeksjon [norsk]    perfection [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no