Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Fullmektig [norsk]    Clerical Officer [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
fullmektig [norsk]    clerk [engelsk]   (USA)
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Fullmektig [norsk]    Her er fullmektig brukt om den som har fått fullmakt til å gjennomføre skiftet. Ofte vil arvingene gi fullmakt til en person til dette, vanligvis en av arvingene eller en advokat. Ved offentlig skifte vil skifteretten som regel oppnevne en fullmektig.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Førstefullmektig [norsk]    Senior Clerical Officer [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune