Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
function [engelsk]    funksjon, hvordan noe virker (matematikk) funksjon arrangement, fest, samling, tilstelning
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
function [engelsk]    funksjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
function [engelsk]    funksjon(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Ordbok / leksikon: 26 omtrentlig(e)
functional [engelsk]    funksjonal(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
hash function [engelsk]    hash-funksjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
wait function [engelsk]    ventefunksjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
eigenfunction [engelsk]    egenfunksjon(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
step function [engelsk]    trappefunksjon(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
power function [engelsk]    potensfunksjon(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Bessel function [engelsk]    Bessel-funksjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
functional test [engelsk]    funksjonstest [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
trigger function [engelsk]    utløserfunksjon [norsk]   [databaseterminologi]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
inverse function [engelsk]    invers funksjon [norsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
inverse function [engelsk]    omvendt funksjon [norsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
planning function [engelsk]    planleggingsoppgave [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
callback function [engelsk]    tilbakeringingsfunksjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
rational function [engelsk]    rasjonal funksjon [norsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
aggregate function [engelsk]    resultatmengdefunksjon [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
aggregate function [engelsk]    mengdefunksjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Function-prosedyre [norsk]    Function procedure [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
composite function [engelsk]    funksjonsfunksjon [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
composite function [engelsk]    sammensatt funksjon [norsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Likelihood function [engelsk]    Rimelighetsfunksjon [norsk]
Terminologiliste for signalbehandling © Sverre Holm
one-to-one function [engelsk]    enentydig funksjon [norsk]   (samme som injektiv)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
functional analysis [engelsk]    funksjonalanalyse(n) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
exponential function [engelsk]    eksponentialfunksjon(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Function tablet button [engelsk]    funksjonstavleknapp [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
pseudo-random function [engelsk]    pseudo-tilfeldighetsfunksjon  [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
transcendental function [engelsk]    transcendent funksjon [norsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO