Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
fundament [norsk]    bygningsbasis [dansk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Fundament [norsk]    Bærekonstruksjon som overfører lasten fra byggverk til byggegrunnen.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Fundamentale faktorer [norsk]    Konkrete faktorer som påvirker utviklingen i verdipapirmarkedet. Eksempler på dette er renteutviklingen, samfunnsøkonomiske og politiske forhold, faktorer vedr. bransjen eller vedr. det enkelte selskap.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA