Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Funk [norsk]    Funk [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 16 omtrentlig(e)
funksjon [norsk]    feature [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
funksjon [norsk]    function [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Pop/funk [norsk]    Pop/Funk [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Jazz+Funk [engelsk]    Jazz + funk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
funksjonell [norsk]    operational [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
funksjon(en) [norsk]    function [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
funksjonstest [norsk]    functional test [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
funksjonal(en) [norsk]    functional [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
funksjonsfunksjon [norsk]    composite function [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Funksjonssystemer [norsk]    funksjonene i hjernen, definert separat i forbindelse med EDSS-skalaen.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
funksjon, virkning [norsk]    Functio, -ionis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
funksjon, egenskap [norsk]    feature [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
funksjonstavleknapp [norsk]    Function tablet button [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
funksjonalanalyse(n) [norsk]    functional analysis [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
funksjonelt, kontrollerbart [norsk]    operably [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
funksjonalitetspakke, Feature Pack [norsk]    feature pack [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft