Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
funksjon [bokmål/nynorsk]    virksomhetsområde, det å fungere (matematikk) tilordning som til hvert punkt i sin definisjonsmengde angir et og bare ett element i funksjonens verdiområde (informatikk) et lite program (i et program) som utfører noe, returnerer et resultat
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
funksjon [norsk]    feature [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
funksjon [norsk]    function [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 33 omtrentlig(e)
funksjonell [norsk]    operational [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
funksjon(en) [norsk]    function [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
funksjonstest [norsk]    functional test [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
hash-funksjon [norsk]    hash function [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ventefunksjon [norsk]    wait function [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mengdefunksjon [norsk]    aggregate function [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
eldre funksjon [norsk]    legacy [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sperrefunksjon [norsk]    parental controls [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Sperrefunksjon [norsk]    Parental Controls [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Sperrefunksjon [norsk]    Parental Controls [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
funksjonal(en) [norsk]    functional [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Bessel-funksjon [norsk]    Bessel function [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
diagramfunksjon [norsk]    diagramming feature [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
invers funksjon [norsk]    inverse function [engelsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
utløserfunksjon [norsk]    trigger function [engelsk]   [databaseterminologi]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
omvendt funksjon [norsk]    inverse function [engelsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
funksjonsfunksjon [norsk]    composite function [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
rasjonal funksjon [norsk]    rational function [engelsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Funksjonssystemer [norsk]    funksjonene i hjernen, definert separat i forbindelse med EDSS-skalaen.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Kognitiv funksjon [norsk]    de mentale prosessene, som omfatter oppfatning, resonnering, kreativitet, problemløsning og muligens intuisjon.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
funksjon, virkning [norsk]    Functio, -ionis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
funksjon, egenskap [norsk]    feature [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
enentydig funksjon [norsk]    one-to-one function [engelsk]   (samme som injektiv)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Rimelighetsfunksjon [norsk]    Likelihood function [engelsk]
Terminologiliste for signalbehandling © Sverre Holm
funksjonstavleknapp [norsk]    Function tablet button [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sammensatt funksjon [norsk]    composite function [engelsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
funksjonalanalyse(n) [norsk]    functional analysis [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
transcendent funksjon [norsk]    transcendental function [engelsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
resultatmengdefunksjon [norsk]    aggregate function [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
tilbakeringingsfunksjon [norsk]    callback function [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
funksjonelt, kontrollerbart [norsk]    operably [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
funksjonalitetspakke, Feature Pack [norsk]    feature pack [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
redigeringsfunksjon, redigeringsfunksjon [norsk]    edit behavior [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft