Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
funksjon(en) [norsk]    function [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
egenfunksjon(en) [norsk]    eigenfunction [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
potensfunksjon(en) [norsk]    power function [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
trappefunksjon(en) [norsk]    step function [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
eksponentialfunksjon(en) [norsk]    exponential function [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO