Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
funksjonell [bokmål/riksmål/nynorsk]    Som fungerer (bra), virker etter sin hensikt. (programmering) Bruker sematikk som matematiske funksjoner; ikke endrer data underveis, uten side-effekter.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
funksjonell [norsk]    operational [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen