Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fuohkihit [samisk]    ense [norsk]   (v) //in fuohkihange ahte almmái vulggii 'jeg enset ikke engang at mannen dro'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune