Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
furu [bokmål]    (tresort) type nåletre Veden fra dette treet.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Furu [norsk]    Nåletre som ved siden av gran er det mest vanlige treslag i trehusbygging. Se treslag.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
furu [norsk]    beahci [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
furublåsa [svensk]    fyrblase [norsk]   Bygget av furu. Fokkeskønval storskønval (råseil) og toppseil på stormasten og mesanseil (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
furukongle [norsk]    Pinea, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Furuskrike [norsk]    Steller's Jay [engelsk]   Cyanocitta stelleri [latin]   NM, MT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Furuflaten [norsk]    Beahceduolban [samisk]   (propr)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Furunålsolje [norsk]     Pine oil,Tallolje [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Furusevjespett [norsk]    Williamson's Sapsucker [engelsk]   Sphyrapicus thyroideus [latin]   4 ind Carson NF - NM 11.6. og 1 ind Klamath Agency - OR 23.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no