Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
furublåsa [svensk]    fyrblase [norsk]   Bygget av furu. Fokkeskønval storskønval (råseil) og toppseil på stormasten og mesanseil (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening