Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fused rings [engelsk]    kondenserte ringer [norsk]   (kjem.)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen