Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
fut [fransk]    Tredje person entall indikativ perfektiv preteritum av être.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
fut [akronym/fork.]    Followup-to.
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Ordbok / leksikon: 9 omtrentlig(e)
xfut [akronym/fork.]    Krysspostet med followup-to satt.
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Futt [norsk]    Squib [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Future [norsk]    Børshandet kontrakt for kjøp/salg av et verdipapir eller en vare (f. eks. et fat olje) til en avtalt pris på en avtalt dato i fremtiden.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Future [norsk]    Standarisert avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge en angitt mengde av en underliggende verdi, for eksempel en indeks eller råvarer, til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden. I kontraktens løpetid foretas daglig oppgjør mot investors variasjonsmarginfor forskjellen mellom underliggende markedsverdi og futurens pris.
Derivatordliste © Oslo Børs
futility [engelsk]    virkningsløshet, resultatløshet; tomhet, forfengelighet [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Nisojaffut [samisk]    Hvetemel [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
future value [engelsk]    sluttverdi, fremtidig verdi [norsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
futures date [engelsk]    termindato [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Futile is the labor of those who fatigue themselves with calculations to square the circle [engelsk]    Frustra laborant quotquot se calculationibus fatigant pro inventione quadraturae circuli [latin]   (Michael Stifel, 1544)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom