Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
fylle [bokmål/riksmål/nynorsk]    Dette ordet mangler en definisjon. Hjelp gjerne til ved å legge til en definisjon.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
fylle [norsk]    populate [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
Fyllesjuk [norsk]    Goma [samisk slang]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
etterfylle [norsk]    replenish [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
fylde el. fylle [FØR]    fylde [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
fylle, inngi; gjennomsyre [norsk]    imbue [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fyllesjuke, tømmermenn, bakrus [avløserord]    hangover [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet