Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fyringsolje [norsk]    furnace oil [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
drivstoff, drivmiddel; brensel, fyringsolje [norsk]    fuel [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no