Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
gáduhus [samisk]    fortapelse [norsk]   //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-186: gáduhussii boahtit 'havne i helvete'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune