Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
gárvvuhit, gárvvohit [samisk]    kle [norsk]   (v) 1.1. gárvvuhit/gárvvohit ’kle (på) noen’ (+ akk): //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II): máná gárvvuhit 'kle på et barn' 1.2. gárvvohit nuppi juoidái ’kle noen i noe’ //son gárvvohii máná liegga beskii ’hun kledde ungen i en varm pesk’ 2. gárvvuhit soapmásii juoidá ’kle noe på noen (+ ill): //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II): gárvvuhii mánnái beaskka 'kle pesk på barnet' 3. leat gárvvohuvvon juoidáin ’være bekledd med noe (+ kom): //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-205:eanan lea gárvvohuvvon lidiiguin 'jorda er bekledd med blomster'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune