Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
gård [bokmål]    eiendom man driver landbruk og/eller dyrehold på De brente våre gårder. De drepte våre menn.  – «Aust-Vågøy», Inger Hagerup
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
gårdsplass [norsk]    courtyard [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
gårdsplass [norsk]    sallju [kåfjordsamisk]   (pl.: saljut)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
gårdsnummer [norsk]    gnr. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
småbruk, gård [norsk]    dállu [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Gårdsnummer (gnr.) [norsk]    Det nummer en landeiendom har. Et gårdsnummer kan bestå av flere bruksnummer (bnr.), idet gården kan være delt opp i flere selvstendige eiendommer eller bruk. Eiendommens gårds- og bruksnummer er den offisielle registerbetegnelse.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Gårdsnummer / bruksnummer [norsk]    Registreringssystem for grunneiendommer. Gårdsnummer betegner den opprinnelige gården og bruksnummer de enkelte deler som denne er stykket opp i.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no