Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
galleri [bokmål/riksmål/nynorsk]    øverste plasser på et teater, konserthaller, auditorium eller lignende. Vi fikk plasser på galleriet. utstillingslokale personene i en bok eller historie
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
galleri [svensk]    galleri
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
galleri [norsk]    gallery [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
galleri [norsk]    holve [samisk]   (s) (-lvv-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
Prosjektgalleri [norsk]    Project Gallery [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Windows Fotogalleri [norsk]    Windows Photo Gallery [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
galleri for hoveddokument [norsk]    Master Page Gallery [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft