Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
garrudus [samisk]    forbannelse [norsk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-205: garrudusa vuollái gulahit 'bannlyse; forbanne'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune