Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
gavmildhet [norsk]    addingiehta; addinváibmu [samisk]   (s) 1. Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-3 : (-d-); 2. (-imm-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune