Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
gavvit [samisk]    nappe [norsk]   (v) (v-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-217: gavvit guolggaid 'nappe av hårstrå' narr (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-95:buddostat (-g-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune