Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
geavahit iežas [samisk]    oppføre seg [norsk]   (refl) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-281: bures iežas geavahit //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-281: eatnama vieruid mielde iežas geavahit 'rette seg etter landets skikker'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune