Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
gehppesmielalaš; gehppeslunddot [samisk]    lettsindig [norsk]   (a) 1. (-cc-); 2. Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-218: (-g-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune