Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
geiget [samisk]    rekke [norsk]   (v) 'rekke fram, opp etc.'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune