Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
gi [refleksivt]    overføre kontroll eller eigedomsrett frå seg sjølv til andre [...] blott du, lille bekk, meg gir i hånden kun en dråpe.  – «Bekken går i engen», Henrik Wergeland han gav alt han eide til de fattige trekke seg, svikte, dempe seg eg har gitt meg vinden gav seg starte med noko vi gav oss i gang føre fram, prestere jeg gir tre konserter betale jeg gir deg tre kroner avvise, forkaste (i banning) det gir jeg blanke i finnes, eksistere (bokmål) passiv, alderdommelig der gis ingen pardon det gis kun en forklaring
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
GI [akronym]    gastrointestinal [norsk]   (med.)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Gi [japansk]    Treningsdrakt  [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
gi [norsk]    addit [samisk]   (v) (-tt-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 272 omtrentlig(e)
gil [ISO-koder]    kiribatisk [norsk]   Gilbertese [engelsk]   språket i Kiribati (stat i Stillehavet)
Liste over navn på språk © Språkrådet
CGI [norsk]    Computer generated images.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
CGI [norsk]    CGI [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
GIF [engelsk]    GIF (graphics interchange format), GIF [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gir [norsk]    gear [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
gis [norsk]    gies [IKKE]   (infinitivs- og presensformen gies går ut (også i sammensatte verb)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
GIF [forkortelse/akronym]    graphic interchange format [engelsk]   (det mest brukte billedformatet på Internett ved siden av jpg/jpeg)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
GIR [forkortelse/akronym]    greens in regulation [engelsk]   (golf)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
GIS [forkortelse/akronym]    geografiske informasjonssystemer [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
GIT [forkortelse/akronym]    geografisk informasjonsteknologi [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
GID [slang]    Glad i deg [norsk]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
girl [engelsk]    8:-) [emotikon/smiley]   User is a little girl
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
girl [engelsk]    :-)-8 [emotikon/smiley]   User is a Big girl
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Gire [norsk]    [jire], v., holl., Frivillig el. ufrivillig avvike fra kursen. Grunnet akterlig sjøgang eller dårlig styring.
Maritim ordliste © MaritimStart
giro [spansk]    vending [norsk]   Begge dansere går rundt hverandre i en sirkel. Kan gjøres begge veier og i flere varianter.
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
gift [norsk]    Virus, vira [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
giro [norsk]    giro [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
PEGI [norsk]    PEGI [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
giro [italiensk]    rundtur, sightseeing [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Migi [japansk]    Høyre [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Irgi [samisk slang]    Jentas kjæreste [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
Gitar [norsk]    Guitar [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
gigue [fransk]    lår [norsk]   haunch [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
girth [engelsk]    livvidde [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
frigi [norsk]    issue [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gippa [svensk]    jibbe [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Giitu [samisk]    Takk [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Girdi [samisk]    Fly [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
girdi [kåfjordsamisk]    flygende insekt [norsk]   (fellesnavn)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
girku [kåfjordsamisk]    kirke [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
oalgi [kåfjordsamisk]    aksel [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
gilga [kåfjordsamisk]    side [norsk]   (av kroppen)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
gilot [kåfjordsamisk]    torsk, større enn gjedd [norsk]   (pl.: gilogat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
oppgi [norsk]    heaitit [samisk]   (v) (-itt-) //son heittii doaivvus 'han oppgav håpet'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
gistro [spansk]    G-streng [norsk]
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
Giftig [norsk]    T [farekode]
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
gibier [fransk]    vilt [norsk]   game [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
gjengi [norsk]    render [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gjengi [norsk]    render [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
giftig [norsk]    toxic [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Myalgi [norsk]    Muskelsmerter
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
giehka [kåfjordsamisk]    gjøk [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
juolgi [kåfjordsamisk]    fot, bein [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
sealgi [kåfjordsamisk]    ryggflate [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
giehta [kåfjordsamisk]    hånd, arm [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
bealgi [kåfjordsamisk]    tommel [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
nággi [kåfjordsamisk]    kvise, før betennelse [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
giehta [samisk]    arm [norsk]   (s) (-d-); //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-223: giehtagávva (-v-) 'armkrok', giehtagávvasis váldit 'ta i sine armer'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
juolgi [samisk]    fot [norsk]   (s) (-lgg-) ’fot’, også hele ’beinet’; juolgeláhpi (-b-) ’fot’, dvs. ’fotbladet’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
gitnat [samisk]    gripe fatt i [norsk]   (vfr) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)88: gitnat (-n-) (+ill) //dat ginai munnje (gitta) iige šat luoitán 'han hengte seg fast i meg og slapp ikke mer taket’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
giehta [samisk]    hand [norsk]   (s) (-d-) jf ’arm’; giehtaláhpi (-b-) jf ’fot’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
giehta [samisk]    hånd [norsk]   (s) (-d-) //giehtalaga(id) 'hånd i hånd' //giehtalagaid šaddat (-tt-) 'bli partnere'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
coadgi [samisk]    kvinand [norsk]   (s) (-dgg-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
jeaggi [samisk]    myr [norsk]   (s) (-kk-) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(I)208: jeaggeboatka (-tkk-) 'tørr smal landstrimmel mellom to myrer'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
girtit [samisk]    nenne [norsk]   (v) //ii girtán goddit vielpáid 'han nennet ikke å ta livet av valpene'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
gihcat [samisk]    rasle [norsk]   (v) (-z-) 'rasle' (mus)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
allergi [norsk]    allergy [engelsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
allergi [norsk]    R42 [risikokode]   Kan gi allergi ved innånding.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
allergi [norsk]    R43 [risikokode]   Kan gi allergi ved hudkontakt.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
gizzard [engelsk]    fuglekrås / krås [norsk]   gésier [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
girofle [fransk]    nellik [norsk]   clove [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
girolle [fransk]    traktkantarell / kantarell [norsk]   chanterelle [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
WYSBYGI [engelsk]    WYSBYG (what you see before you get it) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
trilogi [norsk]    triologi [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Giocoso [norsk]    Glad
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
Dysfagi [norsk]    smerter eller vansker med svelging
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Dysfagi [norsk]    Problemer med å svelge
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
gingiva [med. el. latin]    tannkjøtt [norsk]   Slimhinnen som kler røttene av tennene i munnen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
letargi [med. el. latin]    Dvale eller søvnlignende tilstand som går over lang tid.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Analogi [norsk]    Anvendelse av en rettsregel på et forhold som den ikke uttrykkelig omfatter, med den begrunnelse at forholdet på avgjørende måter ligner de forhold som er regulert av rettsregelen.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
giehkan [kåfjordsamisk]    kjøkken [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
čielgi [kåfjordsamisk]    ryggsøyle [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
gierrit [kåfjordsamisk]    å flette tråd over renninga overfor steinene  [norsk]   (greneveving)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
gi tapt [norsk]    njuordásit [samisk]   //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-494: (+ ill) 'gi tapt' (for + ill)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
giellut [samisk]    koagulere [norsk]   (v) (-l-); gieluiduvvat; gieluluvvat; giloluvvat; gillot
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Strategi [norsk]    Angir bedriftens valg av retning og fokus fremover. Strategien bør være langsiktig. Den fungerer som et hjelpemiddel for bedriften når det gjelder å fordele ressurser internt, og møte de kravene som stilles fra omgivelsene eksternt.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
Patologi [norsk]    Sykdomslæren; særlig læren om de endringer i vev og legemsdeler som kommer av eller ligger til grunn for sykdommer.
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda
Mytologi [norsk]    Mythology [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
økologi [norsk]    ecology [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
gigabyte [norsk]    gigabyte [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
topologi [norsk]    topology [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
topologi [norsk]    topology [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Giuseppe [norsk]    Guiseppe [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Onkologi [norsk]    Læren om kreftsykdommer og behandling av disse
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Patologi [norsk]    Mikroskopisk undersøkelse av celler og vev for å påvise og gradere kreftceller. Utføres av en patolog
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Etiologi [norsk]    kjennskap til sykdomsårsakene.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Patologi [norsk]    unormal tilstand i kroppen forårsaket av sykdom.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Gigaherz [norsk]    GHz [forkortelse]   dvs., 1 000 000 000 svingninger pr sekund.
Ordliste for helse, innemiljø og sykdom © M. Lande / sykavhuset.no
Urtologi [norsk]    Herbology [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
cytologi [med. el. latin]    cellelære [norsk]   Cytologi er læren om cellers struktur, funksjon og formering.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
neuralgi [med. el. latin]    nervesmerter [norsk]   Tilstand med kroniske smerter, ofte som følge av en malfunksjon i nerven. Eksempel: Neuralgia trigeminalis, som får pasienten til å føle smerte i ansiktet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
giddanit [samisk]    fryse til [norsk]   Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)88: //johka giddana farga 'elva fryser til snart'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
gi etter [norsk]    njuohkánit [samisk]   (vfr) // cuolbma luoitá 'knuten gir etter'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
giktalit [samisk]    lokke [norsk]   (v) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-279: mu gesii suddui sakka 'han lokket meg svært til synd'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
giddanan [samisk]    oppholdt [norsk]   (perf) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)88: giddanit 'bli oppholdt'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
giljakisk [norsk]    språk i Russland
Liste over navn på språk © Språkrådet
gingembre [fransk]    ingefær [norsk]   ginger [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
gi, tilby [norsk]    provide [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Gibraltar [norsk]    Gibraltar [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
hydrologi [norsk]    hydrology [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
lithologi [engelsk]    litologi (om bergarter) [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
the fungi [engelsk]    soppene, soppen [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Morfologi [norsk]    Et mål på hvor mange av sædcellene er normale ut. Oftest brukes “Strict Criteria” eller “Kruger criteria” som fasit for normalitet.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
Psykologi [norsk]    vitenskapen om hva mennesker opplever, om hvordan de reagerer og  oppfører seg.
Ordliste for psykisk helse © Morild.org / Sørlandets sykehus
Paraplegi [norsk]    Helt eller delvis lammelse av begge bena og den nedre halvparten av kroppen
Kateter-ordliste © Astra Tech AS
Gillyweed [engelsk]    Gjellegress [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Gompologi [norsk]    Muggle Studies [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
giktfeber [norsk]    endocarditis [engelsk]   endokarditt [med. el. latin]   Betennelse på hjertemuskulaturen, oftest i klaffene. Forårsaket av infeksjon annet sted i kroppen, eller direkte på hjertet selv. Forekommer noen ganger i forbindelse med streptokokkinfeksjoner i halsen. Sykdommen kan gi forandringer på hjerteklaffene.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
giktfeber [norsk]    febris rheumatica [med. el. latin]   Sykdom som oftest opptrer hos barn og unge. Gir forandringer av betennelsesmessig art til ledd, hjerte og noen ganger hjerne. Noen ganger kan sykdommen komme som følge av en streptokokkinfeksjon i halsen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
paraplegi [med. el. latin]    Total, dobbeltsidig lammelse, oftest av nedre deler av kroppen, underekstremiteter inkludert.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
radiologi [norsk]    Den vitenskapsgrenen som omfatter forskjellige former for stråling, særlig bruken av røntgen- og radiumstråler til undersøkelse og behandling av sykdommer.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Samediggi [samisk slang]    Sametinget [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
gieššat [samisk]    fraråde [norsk]   (v) (-š-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-223: giššen su das eret 'jeg rådde ham fra det'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
giedalaš [samisk]    hendig [norsk]   (a) (-cc-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Másealgi [samisk]    Kjølen [norsk]   (propr) (-lgg-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
giedalaš [samisk]    netthendt [norsk]   (a) (-cc-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Gitterlobe [norsk]    Grating lobe [engelsk]
Terminologiliste for signalbehandling © Sverre Holm
Giant Coot [engelsk]    Kjempesothøne [norsk]   Fulica gigantea [latin]   4 ved Marcopomacocha 31.8.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
fin energi [norsk]    sweet energy [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
kryptologi [norsk]    cryptology [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
gi tilbake [norsk]    render [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
entomologi [norsk]    entemologi [FEIL]   (læren om insektene)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Tetraplegi [norsk]    Helt eller delvis lammelse av alle fire ekstremiteter, d.v.s. både armer og ben
Kateter-ordliste © Astra Tech AS
Gillywater [engelsk]    Fiolvann [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
giktknuter [norsk]    noduli rheumatici [med. el. latin]   Knuter og hevelser man finner hos pasienter med leddgikt.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
odontologi [med. el. latin]    tannlegekunst [norsk]   Læren om tennene og deres sykdommer.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
giehmánni [kåfjordsamisk]    kjøpmann [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
giddagasas [samisk]    i fengsel [norsk]   (adv) giddagasas leat ’være i fengsel //giddagassii šaddat (-tt-) 'havne i fengsel' //giddagasas beassat 'slippe ut av fengselet'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Giant Otter [engelsk]    Kjempeoter [norsk]   Pteronura brasiliensis [latin]   6 Coca Cocha, Explorer’s Inn 10.9., 4 Amazonia Lodge 18.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
skjenke, gi [norsk]    bestow [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
skjenke, gi [norsk]    bestow [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Gi kontroll [norsk]    Give Control [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gir respons [norsk]    responsive [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Vulkanologi [norsk]    Læren om vulkaner, vulkanske bergarter m.v.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
oftalmologi [norsk]    læren om øyesykdommer
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
Kvadriplegi [norsk]    lammelse av alle 4 lemmer
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Kryokirurgi [norsk]    Utrydding av kreftceller ved dypfrysing
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
kryokirurgi [med. el. latin]    frysekirurgi [norsk]   Kryokirurgi er en kirurgisk metode der et begrenset område av et vev dypfryses ved hjelp av flytende nitrogen. Dypfrysingen gir et tydelig avgrenset område som kan fjernes uten å forårsake større blødninger. Metoden brukes ofte ved linsekirurgi på øyet, ved enkelte prostataoperasjoner, ved behandling av ondartede svulster og hjernekirurgi.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
gruvvabargi [kåfjordsamisk]    gruvearbeider [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
gi seg over [norsk]    vuollánit; skurtnjagit; heaitádit [samisk]   (vfr) //skurdnjái iežas addit (-tt-); 3. //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-308:
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
giehtaladas [samisk]    håndledd [norsk]   (s) (-ddas-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
giehtacála [samisk]    håndskrift [norsk]   (s) (-llag-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
giehmán'ni [samisk]    kjøpmann [norsk]   (s) (-nn-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
kulturcaggi [samisk]    kulturbærer [norsk]   (s) (-kk-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Vei typologi [norsk]    Vei definert etter antall veibaner og gjennomsnittlig hastighet.
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup
IKT-strategi [norsk]    Dette er en langsiktig systematisk plan som forener en organisasjons behov for IKT-tjenester, utstyr og ressurser sett i forhold til den oppgaven organisasjonen har for fremtiden. I motsetning til mer operasjonelle og kortsiktige konkrete planer, er en IKT-strategi en langsiktig plan som har som oppgave å kartlegge behov og ønsker for fremtiden og planlegge alle aspekter av IKT i relasjon til dette.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
DFS-topologi [norsk]    DFS topology [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Gi nytt navn [norsk]    Rename [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
geokronologi [norsk]    geochronolgy [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
paleontologi [norsk]    paleontology [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Bioteknologi [norsk]    Samlebetegnelse på virksomheter og teknologi der man bruker mikroorganismer, planter eller dyr til å framstille produkter. (Tradisjonelt jordbruk og fiske regnes ikke som bioteknologi.)
Genetikkordliste © Bioteknologinemda
Genteknologi [norsk]    Teknikker som innebærer at arvestoff isoleres, karakteriseres, modifiseres og innsettes i levende celler eller virus. Med genteknologi kan man overføre gener på tvers av biologiske artsgrenser.
Genetikkordliste © Bioteknologinemda
várfeláigi [kåfjordsamisk]    garn som várfi veves av [norsk]   (greneveving)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
gierrinárpu [kåfjordsamisk]    fingerheklet skilltråd under skillstokken [norsk]   (greneveving)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
giehtabealat [samisk]    enarmet [norsk]   (a) (-g-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
giehtaváddu [samisk]    håndsnøre [norsk]   (s) (-d-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
eallinveaigi [samisk]    livsaften [norsk]   (s) (-igg-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Bussteknologi [norsk]    Teknologi som benytter seg av en buss for kommunikasjon.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Gilded Barbet [engelsk]    Capito auratus [latin]   (Nylig splittet fra Black-spotted Barbet, Auroraskjeggfugl Capito niger) 1 Explorer’s Inn 9.-10.9., 2 Amazonia Lodge 18.9., H Pantiacolla 20.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Giant Cowbird [engelsk]    Stortrupial [norsk]   Molothrus oryzivora / Scaphidura oryzivora [latin]   Vanlig langs elver øst for Andesfjellene.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Giant Cowbird [engelsk]    Stortrupial [norsk]   Molothrus oryzivorus [latin]   1 Cruce Caballero 2.12., 1 Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
omfatte; omgi [norsk]    encompass [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
GIF-animasjon [norsk]    GIF animation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
LED-teknologi [norsk]    LED Technology [engelsk]   OKI Printing Solutions skrivere er elektrofotografiske skrivere der en lyskilde sender lys mot en lyssensitiv trommel, og på denne måten skaper tiltrekningskraft på samme måte som en magnet. Tonerpulver dras så til ladingen, overføres til arket og fikseres til slutt på plass. Lyskilden som brukes av OKI Printing Solutions, kalles lysdioder eller LED-enheter. Digital LED-teknologi har en lang rekke fordeler, f.eks. ingen bevegelige deler, noe som gjør det mulig med raskere utskrift og høyere utskriftskvalitet.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
Patofysiologi [norsk]    studien av sykdomsfunksjoner i en levende organisme - de grunnleggende prosessene til en arts funksjon og de fysiske og kjemiske faktorene og prosessene som er involvert.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
giehtaruohtas [kåfjordsamisk]    håndledd [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
gierrinbáddi [kåfjordsamisk]    hemper hvor skillstokken henger [norsk]   (greneveving)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
ruovdegeađgi [kåfjordsamisk]    jernstein [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
girjeluovddit [samisk]    bokbind [norsk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-230:
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
girjenjivnnja [samisk]    bokorm [norsk]   (s) (-vdnjag-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
giehtaceahppi [samisk]    nevenyttig [norsk]   (a) (-hp-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
girlas/guirlas [spansk]    jenter [norsk]   Andre ord som brukes eller relaterte ord:yal, gal, gatitas, gerlas
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
gi innstilling [norsk]    present a recommendation [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
GIant Nuthatch [engelsk]    Kjempespettmeis [norsk]   Sitta magna [latin]   5+ Lijang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
gigot d'agneau [fransk]    lammelår [norsk]   leg of mutton, leg of lamb [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
innhylle, omgi [norsk]    envelop [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
UPnP-teknologi [norsk]    UPnP technology [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Giuseppe Verdi [norsk]    Guiseppe Verdi [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Nevrofysiologi [norsk]    Den delen av fysiologien (fysiske og kjemiske prosesser) som omfatter nervesystemet.
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Celleteknologi [norsk]    Teknikker for framstilling av levende celler med nye kombinasjoner av genetisk materiale ved sammensmelting av to eller flere celler.
Genetikkordliste © Bioteknologinemda
Neuropsykologi [norsk]    Vitenskap som behandler sammenhengen mellom de mentale funksjonene og hjernen.
Epilepsiordliste © Pfizer AS
beallji, caggi [kåfjordsamisk]    grenevevens sidestøtte [norsk]   (greneveving)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
vuođđoláigi [kåfjordsamisk]    hovedgarnet i grena  [norsk]   (greneveving)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
giehtaváđđu [kåfjordsamisk]    jukse, handsnøre [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
girjeluovddár [samisk]    bokbinder [norsk]   (s)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
ovddádusáigi [samisk]    oppgangstid [norsk]   (s) (-igg-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
gievra; vahkat [samisk]    sterk [norsk]   (a) gievra (-vrr-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-798: vahkat (-d-, att vahkadis) ’sterk’ (til å: + inf): vahkat bargat ’sterk til å arbeide’; jf strid
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Stjernetopologi [norsk]    Nettverk: Nett som har stjernestruktur, dvs et sentralt punkt (i motsetning til f.eks. ringstruktur)
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Giant Wood-Rail [engelsk]    Kjemperikse [norsk]   Aramides ypecaha  [latin]   2 Otamendi 28.11., 10+ Ibera 29.11., 5+ ss 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gilded Sapphire [engelsk]    Gyllenkolibri [norsk]   Hylocharis chrysura [latin]   1 Otamendi 28.11., 2 Ibera 29. og 30.11., 5 Puerto Iguazú 4.12., 1 Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Giant Antshrike [engelsk]    Risemaurvarsler [norsk]   Batara cinerea  [latin]   H Calilegua 13.11., 2 ss 14.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
utstråle, avgi [norsk]    emit [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
Kvartærgeologi [norsk]    Læren om geologien i kvartærtiden. På Norges fastland omhandler mye av kvartærgeologien de geologiske prosesser som fant sted under istidene. På f.eks. Jan Mayen og på Island har det vært vulkanutbrudd i kvartærtiden. Kvartærgeologen som arbeider her må også beherske vulkanologi.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Embryoteknologi [norsk]    Teknikker som brukes for å befrukte egg og behandle befruktede egg.
Genetikkordliste © Bioteknologinemda
gi smak til noe [norsk]    suvlet [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
gi sitt samtykke [norsk]    give one's consent [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Aquila wahlbergi [latin]    Bantuørn [norsk]   Wahlberg's Eagle [engelsk]   Only one definite record: 1 dark morph seen between Karatina and Naro Moru, Mt. Kenya 16/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Giant Kingfisher [engelsk]    Kjempeisfugl [norsk]   Megaceryle maxima [latin]   One bird seen at the shore of Lake Naivasha 19/11 remained our only sighting until we had another bird at the Mzima Springs, Tsavo West NP 2/12. As the first sighting was a little bit disappointing we were happy with the bird in Tsavo as it sat perched and alowed prolonged study at close quarters.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
gi kraft, styrke [norsk]    invigorate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Gilligan's Island [engelsk]    Insula gilliganis [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Gilbert's Whistler [engelsk]    Krattplystrer [norsk]   Pachycephala inornata E [latin]   1 Deniliquin 26.11. og 2 Wyperfeld NP 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gittermaurvarsler [norsk]    Fasciated Antshrike  [engelsk]   Cymbilaimus lineatus [latin]   2 H La Selva 1/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Myiarchus nuttingi [latin]    Mestistyrann [norsk]   Nutting’s Flycatcher [engelsk]   10 Santa Rosa 26/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Giant Hummingbird [engelsk]    Kjempekolibri [norsk]   Patagona gigas [latin]   1 Santa Eulalia Valley 30.8., 5 ss 31.8., 1 Abra Malaga 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aglaiocercus kingi [latin]    Andessylfe [norsk]   Long-tailed Sylph [engelsk]   3 Manu Road 13.9., 1F Cock-of-the-rock Lodge 14.9., 1 Manu Road 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gittermaurvarsler [norsk]    Fasciated Antshrike [engelsk]   Cymbilaimus lineatus [latin]   1 Eco Amazonia 4.9., 1 Explorer’s Inn 10.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Giant Hummingbird [engelsk]    Kjempekolibri [norsk]   Patagona gigas [latin]   1 Humahuaca Rd Gorge 16.11., 2 Yavi 17.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
nettverkstopologi [norsk]    network topology [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gitter, sprinkler [norsk]    trellis [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
fremkalle allergi [norsk]    sensitise [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
refraktiv kirurgi [norsk]    et annet begrep for laserkorreksjon / laserbehandling av synsfeil. Det er flere metoder innen refraktiv kirugri. Den mest brukte teknikken i dag er LASIK.
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
epidural hemorragi [med. el. latin]    epidural blødning [norsk]   Blødning mellom dura mater (den ytterste av de tre hjernehinnene) og skallebeinet (kraniet).
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
gi hånden på noe [norsk]    addit giedas juoidá badjelii [samisk]   (vfr) (postp) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-3 : son attii giedas dan badjelii 'han gav (meg) hånden på det'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
gi tak over hodet [norsk]     [samisk]   (vfr) //váldit vissosis ’motta i hjemmet sitt’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Investeringsstrategi [norsk]    Den strategien som en forvalter av et verdipapirfond er forpliktet å følge når investeringer foretas for fondets eiere.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
transport og energi [norsk]    Transport and Energy [engelsk]   TREN [eurojargon]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Giant Laughingthrush [engelsk]    Kjempelattertrost [norsk]   Garrulax maximus E [latin]   6-7 ind Lijang, 10+ Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Oryzoborus nuttingi [latin]    Rosennebbfrøspurv [norsk]   Nicaraguan Seed-Finch [engelsk]   2 La Selva 2/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
replikeringstopologi [norsk]    replication topology [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
replikeringstopologi [norsk]    replication topology [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
informasjonteknologi [norsk]    IT el. it [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Investeringsstrategi [norsk]    Verdipapirfondene forvaltes etter ulike retningslinjer, også kalt investeringsmandater. Noen verdipapirfond forvaltes mer eller mindre passivt, i den forstand at investeringene i stor utstrekning gjenspeiler aksjesammensetningen i en på forhånd definert aksjeindeks. Målet til fondet er da å oppnå en avkastning som minst er på linje med indeksen. Andre verdipapirfond forvaltes mer aktivt, noe som innebærer at fondsforvalteren ikke er bundet av en bestemt indeks, men forsøker å finne verdipapirer som gir et bedre forhold mellom avkastning og risiko enn hva tilsvarende passiv forvaltning ville ha gitt. Også aktivt forvaltede fond kan forvaltes med ulike typer forvaltningsstil.
Ordliste for verdipapirfond © ODIN Forvaltning
giera, gierageahči [kåfjordsamisk]    tretopp [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
give notice in advance [engelsk]    forhåndsvarsle [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Myrmotherula iheringi [latin]    Svartbrystmaursmett [norsk]   Ihering’s Antwren [engelsk]   5+ Amazonia Lodge 17.9., 1 Pantiacolla 21.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Giraffa camelopardalis [latin]    Sjiraff [norsk]   Giraffe [engelsk]   A total of 17 recorded at Lake Naivasha 19/11 (Hell`s Gate NP and Crater Lake), 6 at Lake Nakuru 20/11, up to 30 daily in and near Masai Mara 28/11-30/11 and 1-4 daily in Tsavo West NP 1/12-2/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
gi fra seg; utstråle [norsk]    emanate  [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
skriv inn, angi, oppgi [norsk]    enter [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
giftihet, giftvirkning [norsk]    toxicity [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
svingspark, bit-chagi [norsk]    pivot-kick [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Brystbevarende kirurgi [norsk]    Fjerning av brystkreftsvulsten men ikke hele brystet
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
čielgi, liidnačielgi [kåfjordsamisk]    snøre som fortømmene henger i [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
give a special account of [engelsk]    gjøre særskilt rede for [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Scytalopus schulenbergi [latin]    Diademtapakulo [norsk]   Diademed Tapaculo [engelsk]   1H Manu Road 12.9., 1 Abra Malaga 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
(opp)tegne, lage, gjengi [norsk]    render [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Gi nytt navn til gruppe [norsk]    Rename Group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Windows Media-teknologi [norsk]    Windows Media Technologies [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
giftinformasjonssentralen [norsk]    poison control center [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
girspak med vrihåndtak [norsk]    twist-grip shifter [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
buoidda; gádvi; goaigi [samisk]    røyskatt [norsk]   (s) buoidda (-idag-); gádvi (-dvv-) 'røyskatthunn' //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-234: goaigi (-igg-) 'røyskatthann'; jf oter, oterhann
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
gi Stortinget underretning [norsk]    report to the Storting [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
ha råd til; tillate seg; gi [norsk]    afford [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Program for hjelpeteknologi [norsk]    Assistive Technology Program [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
planlagt operasjon/kirurgi [norsk]    elective surgery [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Rekonstruktiv brystkirurgi [norsk]    Kirurgisk oppbygging av brystet
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
gierrinmuorra, gierrinsoabbi [kåfjordsamisk]    skillstokk  [norsk]   (greneveving)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
dáidneláigi, stáhpeláigi [kåfjordsamisk]    innslagsgarn i mønsterfelt [norsk]   (greneveving)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
giehtacilla, giehtašiella [samisk]    amulett [norsk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-224: (-l-) (-l-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
giehtananus; giehtaráhpat [samisk]    håndfast [norsk]   (a) 1. (-nnos-); 2. (-d-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
gi ly, skule; tilfluktsted; havn [norsk]    harbor [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
gi (tilbake), lese, hente (frem) [norsk]    return [engelsk]   [-v] (returnere) (eks: Gå til forrige side)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Gi meg ett kyss (vær så snill) [norsk]    Attes munnje cumma [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
giddagas; gittadillái šaddat [samisk]    fangenskap [norsk]   (s) 2. //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-219: gittadillái váldojuvvot 'havne i fangeskap'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
girsulit; bohccot girsulit álge [samisk]    løpe omkring [norsk]   //NL35
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
gi innstilling om vedtak og tiltak [norsk]    recommend decisions and measures [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
gi fra seg, sende ut; puste ut, ånde ut [norsk]    exhale [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
gi; gjengi; pusse (f.eks. en vegg) [norsk]    render [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
gi en støkk, skremme, skremme opp [norsk]    startle [engelsk]   [staatl] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Gi nytt navn til dette gjøremålet [norsk]    Rename this To Do [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
informasjons- og kommunikasjonsteknologi [norsk]    IKT el. ikt [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
gi representantene anledning til å påpeke [norsk]    invite comments from Members [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Nemo autem regere potest nisi qui et regi [latin]    Moreover, there is no one who can rule unless he can be ruled [engelsk]   (Seneca)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
gud; guddommelighet, guddomskraft; teologi [norsk]    divinity [engelsk]   [di’viniti] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
gitte tillatelser, tillatelser som er gitt [norsk]    granted permissions [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
konstruksjon, formgivning, konstruere, formgi [norsk]    design [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Give me a hamburger, french fries, and a thick shake [engelsk]    Da mihi sis bubulae frustrum assae, solana tuberosa in modo gallico fricta, ac quassum lactatum coagulatum crassum [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
gi makt til, sette en istand til; gjøre sterk, gjøre dyktig [norsk]    empower [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
gi sin tilslutning til, bifalle; endossere, påtegne [norsk]    endorse [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
gi fremtredende plass til; trekk; ansiktstrekk; attraksjon [norsk]    feature [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
utsendelse, utgivelse; sak, spørsmål; utløp; sende ut; utgi [norsk]    issue [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
skaffe, frembringe, fremskaffe, stille til rådighet, sørge for, gi [norsk]    provide [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
give notice of termination with a view to tenant vacating the premises [engelsk]    si opp en leieavtale til opphør og fravikelse [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen