Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
giehtacála [samisk]    håndskrift [norsk]   (s) (-llag-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune