Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Girdi [samisk]    Fly [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
girdi [kåfjordsamisk]    flygende insekt [norsk]   (fellesnavn)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune