Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
gjø [bokmål/riksmål/nynorsk]    Å fôre opp ungdyr for å gjøre dem slakteklare Se også: Google gjø (Bøker • Grupper • Akademisk • Nyhetsarkiv)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
gjø [norsk]    ciellat [samisk]   (v) (-l-) //ii boares beana ciela duššiid (ordtak) 'en gammel hund gjør ikke uten grunn'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 36 omtrentlig(e)
Gjøs [norsk]    Mast forut til å føre flagg eller til å henge opp ankerkule.
Maritim ordliste © MaritimStart
Gjøk [norsk]    Common Cuckoo [engelsk]   Cuculus canorus [latin]   Vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gjøk [norsk]    Common Cuckoo [engelsk]   Cuculus canorus [latin]   Sett jevnlig, vanligst omkring Beidaihe.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
gjøk [norsk]    giehka [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Gjøre [norsk]    To do [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Gjørs [norsk]    Stizostedion lucioperca [latin]   ferskvann (beinfisker, piggfinnefisk, abborfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
gjørs [norsk]    pikeperch [engelsk]   sandre [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Gjøkand [norsk]    Black-headed Duck [engelsk]   Heteronetta atricapilla [latin]   1 Costanera del Sur 27.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
gjøre om [norsk]    redo [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Gjøskate  [norsk]    Cuckoo ray [engelsk]   Raja naevus [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Gjøkskate [norsk]    Raja naevus [latin]   marin (bruskfisker, ekte skater/rokker, skate-/rokkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
gjøre opp [norsk]    reglera [svensk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
gjøremål  [norsk]    To Do [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gjøv/gøyv [norsk]    gauv/gjøv [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Gjøre narr [norsk]    Bilke [samisk slang]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
Gjøglerørn [norsk]    Bateleur [engelsk]   Terathopius ecaudatus [latin]   Our first was seen as we approached Masai Mara 28/11 and then 5 in Masai Mara 29/11, 1 here 30/11 and 2 in Tsavo West NP 2/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
gjørt mindre [norsk]    diminished [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
gjøre mildere [norsk]    moderating [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
gjøremålsfelt [norsk]    To-Do Bar [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Gjøre endringer [norsk]    Make Changes [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Gjøglertodityrann [norsk]    Common Tody-Flycatcher [engelsk]   Todirostrum cinereum [latin]   1 Golfito 22/2, 1 Carara 24/2, 1 Laguna de Arenal 29/2, 5 La Selva 1/3, flere ss 2/3, 1 Tapantí 3/3, 2 Lagarto 8/3, 2 Carara 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gjøglertodityrann [norsk]    Common Tody-Flycatcher [engelsk]   Todirostrum cinereum [latin]   1 Machu Picchu 2.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gjøglerlattertrost [norsk]    White-browed Laughingthrush [engelsk]   Garrulax sannio [latin]   Ruili, Tengchong, Xiaguan, Emei Shan, Chengdu
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gjødselsdirektivet [norsk]    76/116/EEC [direktivkode]   Directive 76/116/EEC of 18 December 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to fertilizers. Official Journal L 024/76.
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
gjøre godt igjen; sone [norsk]    atone [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
gjøre særskilt rede for [norsk]    give a special account of [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
gjør(e) om, gjenopprette [norsk]    redo [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
gjøre flau, gjøre forlegen [norsk]    embarrass [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
gjøre seg til talsmann for [norsk]    advocates [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
gjøre abstrakte ting billedlig [norsk]    allegory [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
gjøre levende; besjele; levende [norsk]    animate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
gjøre trett, trette; trett, sliten [norsk]    weary [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
gjøre ubrukbar; uskadeligjøre; utkoble [norsk]    disable [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
gjøre om/omgjøre, omdanne, konvertere [norsk]    convert [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
gjøre kolonner til rader, transponere [norsk]    transpose [engelsk]   (operasjon på en matrise)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
gjøre om, regne om; omvende; konvertere; omforme [norsk]    convert [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no