Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
gjenglemme [norsk]    eaippildit [samisk]   (v) (sted: ill)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune