Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
gjespe [bokmål/riksmål/nynorsk]    åpne munnen på vidt gap og puste inn
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
gjespe [norsk]    gávastit; átkut [samisk]   (v) 2. (-tkk-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune