Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
golv [bokmål]    horisontal flate plassert lavest i bygninger og rom, beregnet til underlag
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
golv [svensk]    golv, gulv
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
golv [norsk]    guolbi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune