Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
gomu [samisk]    li [norsk]   (s) * (-bmo) 'svært bratt li' //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)176: bohccot eai báito gobmos vuolás deaddilit 'reinsdyra lar seg ii drive nedover den bratte lia'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune