Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
obbagazzii; gomu gazzii [samisk]    i tvisprang [norsk]   (adv) 2. Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-???
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune