Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 874 omtrentlig(e)
grc [ISO-koder]    gammelgresk/gammalgresk [norsk]   Ancient Greek [engelsk]   gresk fram til 1453
Liste over navn på språk © Språkrådet
GRP [forkortelse]    Gross Rating Point [engelsk]   Netto dekning multiplisert med frekvens.
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup
Gro [norsk]    Gro Harlem Brundtland, Norway's former Prime Minister
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
GRP [akronym]    Glassfiberarmert plast [norsk]
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Gris [norsk]    Pig [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Grop [norsk]    Hollow [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Grue [norsk]    Fireplace [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Grid [norsk]    En teknologi under utvikling som muliggjør fleksibel, sikker og koordinert deling av elektroniske ressurser mellom forskere og forskningsgrupper. Både på regionalt, europeisk og globalt nivå samles kreftene for å realisere det vitenskapelige potensialet som ligger i å samkjøre høyhastighets datanettverk, tungregneanlegg, lagringssystemer, måleutstyr og forskningsdatabaser ved bruk av Grid-teknologi.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
grå [norsk]    Canus [latin]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
grå [norsk]    Griseus [latin]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
grid [engelsk]    rutenett; linjenett; strømnett, ledningsnett; grill(rist) [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
grab [engelsk]    fange (inn), fange opp, snappe [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
gren [norsk]    branch [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grab [engelsk]    ta tak i [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grid [engelsk]    rutenett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gram [norsk]    g [forkortelse/akronym]   (ikke punktum ved forkortelser for mål og vekt)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
grl. [forkortelse/akronym]    grunnlagt [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Grus [norsk]    Betegnelse på bergartsfragmenter mellom 2 og 64 mm i diameter.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Gris [norsk]    :8) [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
Gris [norsk]    Spiidni [samisk slang]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
gran [norsk]    guossa [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
gresk [norsk]    språket i Hellas kan spesifiseres til gammelgresk eller nygresk
Liste over navn på språk © Språkrådet
Graut [norsk]    Porridge [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Gresk [norsk]    Greek [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Grieg [norsk]    Norwegian composer of the most beautiful music
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Green [engelsk]    Grønt [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
grunn [norsk]    land [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
grein [norsk]    Ramus, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
grape [engelsk]    drue [norsk]   raisin [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
green [norsk]    hullområde [avløserord]   (i golf)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
grasp [engelsk]    begripe, skjønne, fatte [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
grand [engelsk]    praktfull, storslått; betydningsfull; fin, herlig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
grant [engelsk]    innrømme, gi, bønnhøre [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
grasp [engelsk]    grep (på ting); fatteevne; gripe; forstå [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
greet [engelsk]    hilse på (anerkjenne); fig: møte [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
grief [engelsk]    sorg [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
grave [engelsk]    gravistegn [norsk]   ` [tegn]   (aksenttegn, f.eks.: òg)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
group [engelsk]    gruppe [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
group [engelsk]    gruppere [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
group [engelsk]    gruppere [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
group [engelsk]    gruppe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
group [engelsk]    gruppe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grain [engelsk]    ved-årene, narv [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
grøt [norsk]    mush [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
graft [engelsk]    pode, transplantere [norsk]   (pode: også kjem.)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
graph [engelsk]    graf(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
group [engelsk]    gruppe(n) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Grave [norsk]    Høytidelig, meget langsomt.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
Grawp [engelsk]    Gnurrg [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Griff [norsk]    Griffin [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
graft [med. el. latin]    transplantat [norsk]   graft [engelsk]   Det deles inn i tre grupper graft (transplantat): Xenograft vil si at graftet går fra én art til en annen. Autograft betyr at graftet kommer fra individet selv, mens allograft betyr at graftet går mellom to individer av samme art.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
grøt [norsk]    buvru [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
grisk [norsk]    áberávkui; áberávkkas; áberávkkolaš [samisk]   (a) Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(1)2: áberávkui (attr áberávkos); áberávkkas (-vkas-); áberávkkolaš(-cc-); (adv) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-1: áberávku //aberavku anistuvvat 'begjære med griskhet'; (s) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62: áberávku (-vkk-) 'grisk person'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
gripe [norsk]    dohppet [samisk]   (v)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
grunn [norsk]    sivva; sudja [samisk]   (s) 1. (-v-); 2. (-j-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-685: mii dasa leažžá sudjan 'hva grunnen til det mon være'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
gryte [norsk]    ruitu; báhti [samisk]   (s) 1. (-itt-); 2. (-d-) 'stor gryte'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
gråt [norsk]    cierrun; cieras; vájitim [samisk]   (s) 1. (-m-); 2. (-rras-) ’langvarig gråt’; 3. Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-798(Sv): ( ’gråt’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Gratis [norsk]    Free [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Grener [norsk]    Branches [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Grotid [norsk]    Period of growth (see Gro)
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Gruble [norsk]    Brood [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Grøft [norsk]    Ditch [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
growth [engelsk]    vekst [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
grated [engelsk]    revet [norsk]   rapé(e) [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
grouse [fransk]    skotsk lirype [norsk]   red grouse [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
grace  [engelsk]    ynde; nåde; anstendighet [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
groans [engelsk]    stønn; stønne; knake [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
grunts [engelsk]    grynt; grynte [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
gråte [norsk]    weep [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
gradet [norsk]    beveled [engelsk]   (om en avkuttet vinkel). Se også mitered
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
grense [norsk]    bound [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppe [norsk]    bundle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppe [norsk]    bundle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppe [norsk]    community [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Greece [engelsk]    Hellas [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Grunge [norsk]    Grunge [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Gruppe [norsk]    Team [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gratis [norsk]    toll-free [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
graben [engelsk]    graven, graben [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
graded [engelsk]    gradert [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
grønn [norsk]    grøn el. grønn [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Alt Gr [forkortelse/akronym]    Alternate Graphic [engelsk]   (PC-tasten du må bruke for å skrive tegnene @£${[]}´~). Se også artiklene om spesialtegn og det tredje tegnet.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
grappa [italiensk]    brennevin, italiensk [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
grazie [italiensk]    takk [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Granat [norsk]    Mineralgruppe med sammensetning (Mg,Fe,Mn,Ca)3Al2Si3O12. Danner ofte velformete krystaller som er, i krsytallografisk betydning, kubisk (symmetriske og identiske langs tre vinkelrette akser).
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Grisat [norsk]    Nuoski [samisk slang]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
gravid [norsk]    nuollin, son borjjasta [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
grene  [norsk]    rátnu [kåfjordsamisk]   (greneveving)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
gråne [norsk]    rátnut [samisk]   (v) (-n-) //sávza rátnugodii 'sauen begynte å bli grå i ulla'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
gråne [norsk]    gutnat [samisk]   (v) (-n-) (om himmelen)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
gråte [norsk]    cierrut [samisk]   (v) (-r-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-798: vájihit ’gråte’ (over noen: akk)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Grantre [norsk]    Spruce [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Grusvei [norsk]    Gravel road [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
graving [norsk]    excavation [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
grafikk [norsk]    Printmaking [engelsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
griffel [norsk]    Stylos [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Gråhai [norsk]    Galeorhinus galeus [latin]   sjelden, marin (bruskfisker, gråhaier, gråhaifamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Gråhå [norsk]    Deania calcea [latin]   sjelden?, marin (bruskfisker, håer, håfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Gravand [norsk]    Common Shelduck [engelsk]   Tadorna tadorna [latin]   Mai Po, Koko Nor
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gravand [norsk]    Common Shelduck [engelsk]   Tadorna tadorna [latin]   Opptil 15 i løpet av fem dager Happy Island.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
grouchy [engelsk]    sur, grinete [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
grundig [norsk]    thoroughly [engelsk]   [thæreli] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
graphic [engelsk]    bilde [norsk]   (grafikk)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
gravity [engelsk]    fargeovergang [norsk]   Se også gradient
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
grafikk [norsk]    graphic [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Grenada [norsk]    Grenada [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grenser [norsk]    boundaries [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
gravity [engelsk]    tyngdekraft [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
grading [engelsk]    findeling, gradering, stilling [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
growing [engelsk]    vekst, voksing [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
graving [norsk]    markinträng [svensk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Granitt [norsk]    Dypbergart hvor kvarts utgjør 20-60 % av de lyse mineralene og hvor plagioklas utgjør 10-65 % av feltspatmineralene. Mørke mineraler er oftest biotitt og amfibol.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Grabbag [norsk]    Bag ferdigpakket med nødutstyr, for bruk om man må forlate skip hurtig. kan inneholde BB-VHF, GPS, annet redningsutstyr som ikke er pakket i redningsflåte.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
gránne [kåfjordsamisk]    nabo [norsk]   (pl.: gránnet)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
granske [norsk]    dárkodit [samisk]   (v) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-122:
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
gretten [norsk]    hávri [samisk]   (a) (att hávrres, -vrr-) //iddedis son lea viehka hávri 'han er veldig gretten om morgenen'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
grubler [norsk]    losses jurdagiid adni [samisk]   (s) //NL242:
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
grufull [norsk]    ilgat [samisk]   (a) (att ilgadis) //heavsut (-vss-) 'begå en grufull gjerning' //gal dat heavssui goddit guokte máná 'han fikk seg virkelig til å begå to grufulle barnedrap'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
gravlund [norsk]    graveyard [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
grossist [norsk]    wholesaler [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Grey Jay [engelsk]    Gråskrike [norsk]   Perisoreus canadensis [latin]   1 ind Mirror Lake - UT 15.6. og 1 ind MacDonald Pass - MT 20.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grågås [norsk]    Greylag Goose [engelsk]   Anser anser [latin]   1 Happy Island 5.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråvåk [norsk]    Grey Hawk [engelsk]   Asturina plagiatus [latin]   1 Lagarto 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grågås [norsk]    Greylag Goose [engelsk]   Anser anser [latin]   Arten ble sett hver dag i Keoladeo med 350 ind. anslått den 19.2. Dessuten 100 ind. ved Yamuna den 24.2. Disse fuglene tihører underarten rubirostris.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grålire [norsk]    Sooty Shearwater [engelsk]   Puffinus griseus [latin]   Vanlig Pelagic 29.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråtoko [norsk]    African Grey Hornbill [engelsk]   Tockus nasutus [latin]   Four sightings throughout the trip: 4 birds at Lake Bogoria 23/11, 5 at the Kongelai escarpment 25/11, at least 6 birds in Tsavo West NP 2/12 and 1 seen from the bus en route to Nairobi 6/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråibis [norsk]    Plumbeous Ibis [engelsk]   Theresticus caerulescens [latin]   3 Ibera 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
gründer [norsk]    grunnlegger (nøytralt); jobber (negativt); jobbskaper (positivt) [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
granules [engelsk]    (sand)korn; ru [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
grateful [engelsk]    takknemlig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
gridlock [engelsk]    strøm(av)brudd [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
gradient [engelsk]    fargeovergang, gradert fargeovergang, gradient [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
group id [engelsk]    gruppeidentitet, (gruppe-ID) [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
grunnlag [norsk]    base amount [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gråtone [norsk]    grayscale [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gridline [engelsk]    støttelinjer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grave ut [norsk]    excavate [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
grad(en) [norsk]    degree [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
gradient [engelsk]    gradient(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Gråtone [norsk]    Greyscale [engelsk]   Et begrep som brukes når et bilde representeres av mange ulike grånyanser.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
graffiti [norsk]    grafitti  [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Grunnlov [norsk]    bestemmelser som konstituerer et lands politiske system og regulerer særlig viktige sider ved dets funksjonsmåte. Disse bestemmelsene kalles også forfatning eller konstitusjon
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
Grenging [norsk]    Sprøytepåføring av en sparkelmasse, slik at det oppnås en ensartet, kornet overflate.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Grunning [norsk]    Første strøk av tynn olje, maling eller seis på et ubehandlet underlag.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Griffing [norsk]    Gryffindor [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
granulom [med. el. latin]    Godartet svulst av blodårerikt bindevev, som oppstår p.g.a. innkapsling av et fremmedlegeme eller avleiring av andre stoffer i kroppsvevet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Grønn S [norsk]    E142 [E-stoff]   Fargestoffer
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Grønn S [norsk]    E142 [E-stoff]   fargestoff
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
grågås [norsk]    čuonja [kåfjordsamisk]   (pl.: čuotnjagat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
grindvev [norsk]    niikun [kåfjordsamisk]   (greneveving)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
gransker [norsk]    dárkodeaddji [samisk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-122:
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
grevling [norsk]    mádár [samisk]   (s) (-htár-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Grovbrød [norsk]    Brown bread [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
grunnboka [norsk]    Land Register [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
grunneier [norsk]    landowner [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Grønnbok [norsk]    Green Paper [engelsk]   (Andre begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Gråhaier [norsk]    Lamniformes [latin]   Orden (bl.a. håbrannfamilien, brugdefamilien, revehaifamilien, rødhaifamilien, gråhaifamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Greenback [engelsk]    Nummus americanus [latin]   ($US)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Grey Teal [engelsk]    Gråkrikkand [norsk]   Anas gibberifrons [latin]   Relativt vanlig, særlig i nord og omkring Deniliquin.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråspurv [norsk]    House Sparrow [engelsk]   Passer domesticus [latin]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Graveugle [norsk]    Burrowing Owl [engelsk]   Athene cunicularia [latin]   CO, KS, MT
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråempid [norsk]    Grey Flycatcher [engelsk]   Empidonax wrightii [latin]   1 ind Colorado Nat Mon - CO 14.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Granempid [norsk]    Hammond's Flycatcher [engelsk]   Empidonax hammondii [latin]   UT, MT, ID, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråspurv [norsk]    House Sparrow [engelsk]   Passer domesticus [latin]   Vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhegre [norsk]    Grey Heron [engelsk]   Ardea cinerea [latin]   Mai Po, Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråspett [norsk]    Grey-headed Woodpecker [engelsk]   Picus canus [latin]   Ruili, Lijang, Emei Shan, Xiahe, Mengda, Kanda Shan Gorge, Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Tit [engelsk]    Kjøttmeis [norsk]   Parus major [latin]   Dali, Ruili, Tengchong, Lijang, Emei Shan, Xiahe, Mengda, Maoshuan, Laoye Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråspurv [norsk]    House Sparrow [engelsk]   Passer domesticus [latin]   2 ind Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhegre [norsk]    Grey Heron [engelsk]   Ardea cinerea [latin]   Fåtallig Happy Island.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråspett [norsk]    Grey-headed Woodpecker [engelsk]   Picus canus [latin]   Spredt omkring Beidaihe.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Tit [engelsk]    Kjøttmeis [norsk]   Parus major minor [latin]   Denne hvitbukete undedrarten var fåtallig omkring Beidaihe.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråspurv [norsk]    House Sparrow [engelsk]   Passer domesticus [latin]   Vanlig i byer og tettsteder.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråspett [norsk]    Grey-headed Woodpecker [engelsk]   Picus canus [latin]   Sett alle dager i Corbett og høyereliggende strøk. Maks. antall var 5 ind. i Corbett 27.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grus grus [latin]    Trane [norsk]   Common Crane [engelsk]   Opptil 129 ind. i Keoladeo (23.2.). Sett hver dag her bortsett fra 22.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhegre [norsk]    Grey Heron [engelsk]   Ardea cinerea [latin]   Sett daglig i lavlandet. Opptil 30 i Keoladeo, 20 ved Bund Baretha, 10 ved Corbett og to ved Sultanpur. Fraværende i fjell-områdene.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Tit [engelsk]    Kjøttmeis [norsk]   Parus major [latin]   Mellom ett og fem ind. daglig i Corbett og tilsvarende i fjellområdene (fem ind. ved Mongoli Valley 3.3.).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråspurv [norsk]    House Sparrow [engelsk]   Passer domesticus [latin]   Sett alle dager og på samtlige lokaliteter bortsett fra Naini Tal 1.3. Det ble kun unntaksvis ført opp antall på loggen (20 ind. på flere dager i Keoladeo og 10 og 15 ind. i Corbett 26. og 27.2.).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey Gull [engelsk]    Ørkenmåke [norsk]   Larus modestus [latin]   350+ på strendene omkring Puerto Viejo 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Granatdue [norsk]    Plumbeous Pigeon [engelsk]   Patagioenas plumbea [latin]   Regelmessig øst for Andesfjellene.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green Jay [engelsk]    Grønnskrike [norsk]   Cyanocorax yncas [latin]   2 Manu Road 13.-15.9., 1 ss 16.9., 2-3 ss 24.-25.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråspurv [norsk]    House Sparrow [engelsk]   Passer domesticus [latin]   Sett i Lima og Puerto Viejo 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhegre [norsk]    Grey Heron [engelsk]   Ardea cinerea [latin]   Seen regularily throughout the trip although in low numbers; only 1-3 birds in a single day, except 20+ noted 3/12 (Sabaki River and Mida Creek). Largely absent in the western and southwestern parts of the trip.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhubro [norsk]    Verreaux's Eagle-Owl [engelsk]   Bubo lacteus [latin]   At the Robert`s Camp, Lake Baringo one pair was breeding outside one of our bungalows and we saw 2 adults and one juv. here 21/11 and 22/11. Also seen at the Kilaguni Lodge, Tsavo West NP late evening 1/12 (seen around the floodlit waterhole).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråspurv [norsk]    House Sparrow [engelsk]   Passer domesticus [latin]   2 in Nairobi 16/11, 2 in Masai Mara 29/11 and 3 seen en route to Tsavo West NP 1/12. Common around Mombasa and around Voi. This species was introduced to Mombasa in early 1900s and has since spread along the coast and inland (first in Nairobi as late as 1992).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Graveugle [norsk]    Burrowing Owl [engelsk]   Athene cunicularia [latin]   Sett jevnlig i nordvest, 1 Otamendi 28.11., relativt vanlig Ibera 29. og 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråspurv [norsk]    House Sparrow [engelsk]   Passer domesticus [latin]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
gryterett [norsk]    casserole dish [engelsk]   cassoulet [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
gryterett [norsk]    casserole [engelsk]   carbonades (flamandes) [fransk]   (belgisk/flamsk rett eller uttrykk) gryterett med store kjøttstykker (kokt i øl)
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
gryterett [norsk]    casserole dish [engelsk]   hochepot [fransk]   (belgisk/flamsk rett eller uttrykk)
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
gressløk [norsk]    chives [engelsk]   ciboulette [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
green pea [engelsk]    ert, selskapsert [norsk]   petit pois [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
gradasjon [norsk]    Mål for hvor nøyaktig en film kan gjengi en gråskala (fra hvitt til sort).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
gratitude [engelsk]    takknemlighet [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
groveling [engelsk]    krypende [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
group box [engelsk]    gruppeboks [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
groupware [engelsk]    gruppevare [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
grunntall [norsk]    radix [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
grunntegn [norsk]    base character [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grunnstil [norsk]    base style [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gradetegn [norsk]    DEGREE SIGN [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Grønland [norsk]    Greenland [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
group box [engelsk]    gruppeboks [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppearv [norsk]    group inheritance [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
granulitt [norsk]    granulite [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
gråvakke [norsk]    graywacke [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
grunnvann [norsk]    groundwater [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
grid iron [engelsk]    jernrist, jerngitter, gitterjern [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
grense(n) [norsk]    limit [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Grandioso [norsk]    Storslått
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
Grunnvann [norsk]    Vann som fyller porer og sprekker i løsmasser og berggrunn. Grunnvannet utgjør den underjordiske delen av vannets kretsløp.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Grand Mal [norsk]    Epilepsi med kramper som omfatter hele kroppen og tap av bevisstheten
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Grindylow [engelsk]    Snaredraug [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Gringotts [engelsk]    Flirgott [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
grand mal [med. el. latin]    epileptisk anfall [norsk]   Et stort epileptisk anfall, som innebærer forbigående bevisstløhet og muskelkramper
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
grenblokk [med. el. latin]    Stans i den ene av hjertets to ledninger for elektrisk impulsoverføring. Hyppigst er venstre grenblokk, og er et tegn på mulig hjertesykdom. Høyre grenblokk er mer sjeldent, og behøver ikke innbefatte hjertesykdom. Grenblokk gir karakterisitiske forandringer på EKG.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
gråmåse [norsk]    skávli [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
gråmåse [norsk]    skoarri, stuoraskávli [kåfjordsamisk]   ?
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
grn – gn [ISO-koder]    guarani [norsk]   Guarani [engelsk]   språk i Paraguay
Liste over navn på språk © Språkrådet
Grisebinge [norsk]    Pigsty [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Grindstone [engelsk]    Slipestein [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
grunnskole [norsk]    primary and lower secondary school [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
grav, grop [norsk]    Fovea, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Granularis [latin]    kornet [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Grenadiers [engelsk]    Skolestfamilien  [norsk]   Macrouridae [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Grønngylt [norsk]    Symphodus, Crenilabrus melops [latin]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, berggyltfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Greetings! [engelsk]    Salve(te) [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Greenshank [engelsk]    Gluttsnipe [norsk]   Tringa nebularia [latin]   Opptil 100 Cairns 17.-19.11., 1 mellom Gilgandra og Tottenham 24.11. og 2 Cherry Lake 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Knot [engelsk]    Sibirsnipe [norsk]   Calidris tenuirostris [latin]   100 og 50 Cairns 17. og 18.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønnfink [norsk]    European Greenfinch [engelsk]   Carduelis chloris [latin]   2 Cherry Lake 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønntovi [norsk]    Green-tailed Towhee [engelsk]   Pipilo chlorurus [latin]   NM, UT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Knot [engelsk]    Sibirsnipe [norsk]   Calidris tenuirostris [latin]   Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greenshank [engelsk]    Gluttsnipe [norsk]   Tringa nebularia [latin]   Mai Po, str Xiaguan-Lijang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Knot [engelsk]    Sibirsnipe [norsk]   Calidris tenuirostris [latin]   Vanlig Happy Island. Største antall 1000+ den 16.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green Ibis [engelsk]    Grønnakkeibis [norsk]   Mesembrinis cayennensis [latin]   1 H Lagarto 7/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Granparula [norsk]    Townsend’s Warbler [engelsk]   Dendroica townsendi [latin]   1 M Monteverde 28/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gransanger [norsk]    Chiffchaff [engelsk]   Phylloscopus collybita [latin]   Mellom en og syv ind. daglig i Keoladeo og ved Bund Baretha. Dessuten enkeltind. ved Corbett 26. og 27.2. og fem ved Sat Tal 2.3. Gransangere i Nord-India tilhører for det meste underarten tristis.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråtinamu [norsk]    Cinereous Tinamou [engelsk]   Crypturellus cinereus [latin]   H Eco Amazonia 3.-4.9., H Explorer’s Inn 6.9., H TRC 9.9., H Amazonia Lodge 16.9., 1 ss 17.9., H Pantiacolla 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green Ibis [engelsk]    Grønnakkeibis [norsk]   Mesembrinibis cayennensis [latin]   1 Explorer’s Inn 10.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråsanger [norsk]    Upcher's Warbler [engelsk]   Hippolais languida [latin]   Our only sighting was of a shy and retiring bird near the Mtito Andei Gate, Tsavo West NP 1/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gransanger [norsk]    Chiffchaff  [engelsk]   Phylloscopus collybita [latin]   Two sightings: 1 seen in the garden of our hotel in Nairobi 16/11 and then 2 at the Crater Lake, Lake Naivasha 19/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråapalis [norsk]    Grey Apalis [engelsk]   Apalis cinerea [latin]   2 seen on Mt. Kenya 17/11 and at least 5 here 18/11, 1 at the Fisherman`s Camp, Lake Naivasha 20/11 and 5 in Saiwa Swamp NP 24/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråelenia [norsk]    Grey Elaenia [engelsk]   Myiopagis caniceps [latin]   2-3 Calilegua 15.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråtyrann [norsk]    Grey Monjita [engelsk]   Xolmis cinerea [latin]   2 Pardices 28.11., 3 Ibera 29.11., 2 ss 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green Iora [engelsk]    Brilleløvfugl [norsk]   Aegithina viridissima [latin]   1 ind Poring 10., 1 ind Danum 17.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
grunnstøy [norsk]    Støy på grunn av begrensninger i partikkelstørrelsen (kornstørrelsen) i optiske eller magnetiske lydspor. Også egenstøy fra forsterkere ol.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
grenseløs [norsk]    boundless [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
gratuitous [engelsk]    gratis, frivillig, ufortjent; ubegrunnet, uberettiget, unødig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
grunnlinje [norsk]    baseline [engelsk]   [typ]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
gratuitous [engelsk]    umotivert [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
grunnlinje [norsk]    baseline [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grunnlinje [norsk]    baseline [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppenavn [norsk]    community name [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grace days [engelsk]    løpedager [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grace time [engelsk]    henstandstid [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grandchild [engelsk]    element to nivåer lengre ned [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gripelinje [norsk]    gripper bar [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppenavn [norsk]    group name [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grunn kopi [norsk]    shallow copy [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grunnfjell [norsk]    basement [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
granulated [engelsk]    knust [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
gravitativ [norsk]    gravitational [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
greenhouse [engelsk]    drivhus [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
grunnlinje [norsk]    baseline [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
grunnverdi [norsk]    baseline value [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
grease gun [engelsk]    smørepistol [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Grunnfjell [norsk]    Bergarter fra jordens urtid (eldre enn 570 millioner år) som danner kjernen(e) i alle kontinenter.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
grå stær [norsk]    (se katarakt)
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
gr sternon [med. el. latin]    brystbeinet [norsk]   Sternum (med).
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Group delay [engelsk]    Gruppeforsinkelse [norsk]
Terminologiliste for signalbehandling © Sverre Holm
grønlandsk [norsk]    Kalaallisut [engelsk]   kal – kl [ISO-koder]   språket på Grønland
Liste over navn på språk © Språkrådet
grunnstøte [norsk]    run aground [engelsk]   (skips-/seilingsmanøver)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Grandfather [engelsk]    Bestefar [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Grandmother [engelsk]    Bestemor [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Grensetvist [norsk]    Border dispute [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Grønnsaker [norsk]    Vegetables [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Gruppeleder [norsk]    Leader of party group in the City Council [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Great paper [engelsk]    Magna charta [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Great Egret [engelsk]    Egretthegre [norsk]   Ardea alba [latin]   Spredt, men vanlig kun i Cairns 17.-19.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gressvaktel [norsk]    Stubble Quail [engelsk]   Coturnix pectoralis E [latin]   1F Deniliquin 26.11. og 2 Wilsons Prom 6.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønnstilk [norsk]    Wood Sandpiper [engelsk]   Tringa glareola [latin]   1 mellom Gilgandra og Tottenham 24.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønnpirol [norsk]    Yellow Oriole [engelsk]   Oriolus flavocinctus [latin]   15 og 1 Cairns 17. og 18.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grågartner [norsk]    Great Bowerbird [engelsk]   Chlamydera nuchalis E [latin]   1M Mount Molly 13. og 14.11. Fuglen oppholdt seg ved en overbygd portal hvor den hadde pyntet med hvite blomster, metall- og plastgjenstander, glassbiter, sølvpapir og hvite sneglehus. Ellers 1M Big Mitchell Creek 14.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green Heron [engelsk]    Grønnrygghegre [norsk]   Butorides virescens [latin]   OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Egret [engelsk]    Egretthegre [norsk]   Ardea alba [latin]   ID, MT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Egret [engelsk]    Egretthegre [norsk]   Ardea alba [latin]   Mai Po, Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey Plover [engelsk]    Tundralo [norsk]   Pluvialis squatarola [latin]   Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønnstilk [norsk]    Wood Sandpiper [engelsk]   Tringa glareola [latin]   Mai Po, Dali, Ruili, Erhai Lake
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gravekråke [norsk]    Hume's Ground-Jay [engelsk]   Pseudopodoces humilis [latin]   Str Songpan-Zoigê, vanligere ved Koko Nor og sørover mot Nangqian (NB: Blant annet Clements har nå flyttet arten fra kråkefuglene til meisene!)
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Egret [engelsk]    Egretthegre [norsk]   Ardea alba [latin]   Relativt vanlig Beidaihe.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey Plover [engelsk]    Tundralo [norsk]   Pluvialis squatarola [latin]   Vanlig Happy Island. Største antall 500+ den 4.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønnstilk [norsk]    Wood Sandpiper [engelsk]   Tringa glareola [latin]   Relativt vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønnsisik [norsk]    Eurasian Siskin [engelsk]   Carduelis spinus [latin]   1 Happy Island 7.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Egret [engelsk]    Egretthegre [norsk]   Ardea alba [latin]   Spredte individer observert flere steder.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green Heron [engelsk]    Grønnrygghegre [norsk]   Butorides virescens [latin]   3 Golfito 23/2, 2 Carara 24/2, 1 Lagarto 8/3, 5 Carara 11/3 (Fisketeknikk med agn ble demonstrert).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Potoo [engelsk]    Storpotu [norsk]   Nyctibius grandis [latin]   2 (par?) Lagarto 7/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gresselenia [norsk]    Lesser Elaenia [engelsk]   Elaenia chiriquensis [latin]   2 Las Cruces 21/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhodedue [norsk]    Red Collared Dove [engelsk]   Streptopelia tranquebarica [latin]   Omtrent 20 ind. sett 22.2. på vei mot Bund Baretha, og fem ind. samme sted dagen etter.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønnstilk [norsk]    Wood Sandpiper [engelsk]   Tringa glareola [latin]   Relativt vanlig ved Keoladeo med 35 ind. 21.2. som dagsbeste. Også 100 ind. ved Bund Baretha 22.2. og to på vei mot Ramnagar 25.2. 20 ind. ved Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Egret [engelsk]    Egretthegre [norsk]   Ardea albus [latin]   Omtrent som silkehegre; sett nærmest daglig bortsett fra 25.2. og ikke i fjellene. Antallet var lavere enn silkehegre. Beste dagen var 19.2. (Keoladeo) med i overkant av 10 ind.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråskjære [norsk]    Grey Treepie [engelsk]   Dendrocitta formosae [latin]   To ind. ved kirken i Sat Tal 2.3. var turens eneste observasjon.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Grebe [engelsk]    Spydnebbdykker [norsk]   Podiceps major [latin]   10+ Pantanos de Villa 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Egret [engelsk]    Egretthegre [norsk]   Ardea alba / Casmerodius alba / Egretta alba [latin]   1 str Explorer’s Inn-TRC 7.9., 3 ss 9.9., 2 str Explorer’s Inn-Infierno 11.9., 5+ str Amazonia Lodge-Pantiacolla 19.9, 2 str Pantiacolla-Shintuya 23.9., 5+ Pantanos de Villa 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråbukhauk [norsk]    Grey-bellied Goshawk [engelsk]   Accipiter poliogaster [latin]   2 Pantiacolla 22.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greater Ani [engelsk]    Storani [norsk]   Crotophaga major [latin]   2 Coco Cocha, Explorer’s Inn 10.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Potoo [engelsk]    Storpotu [norsk]   Nyctibius grandis [latin]   1H Eco Amazonia 4.9., 1H Amazonia Lodge 17.9., 1H Pantiacolla 22.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grå ullape [norsk]    Common Woolly Monkey [engelsk]   Lagothrix lagothrica [latin]   10 Manu Road 13.-14.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Egret [engelsk]    Egretthegre [norsk]   Ardea alba [latin]   Surprisingly few were seen by us: 3 at Limuru Pond 18/11 and 2 at the Sabaki River 3/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey Plover [engelsk]    Tundralo [norsk]   Pluvialis squatarola [latin]   Only recorded at the Sabaki River, Malindi: 20 birds noted here 3/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønnstilk [norsk]    Wood Sandpiper [engelsk]   Tringa glareola [latin]   20 birds at Limuru Pond 18/11, 10 at Lake Bogoria 23/11 and 20 at the Sabaki River, Malindi 3/12 were our highest daily totals. Elsewhere only 1-3 birds were noted.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønngjøk [norsk]    Klaas's Cuckoo [engelsk]   Chrysococcyx klaas [latin]   The most common and widespread cuckoo; we saw or heard several throughout the trip, but nowhere in great numbers. Apart from 5 birds in Saiwa Swamp NP 24/11 only 1-3 birds noted in one single day.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Grebe [engelsk]    Spydnebbdykker [norsk]   Podiceps major [latin]   1 Costanera del Sur 27.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Egret [engelsk]    Egretthegre [norsk]   Ardea alba [latin]   1 v/Salta 18.11., relativt vanlig i nordøst.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greater Ani [engelsk]    Storani [norsk]   Crotophaga major [latin]   1 Uruguai Prov. Park 2.12., 3-4 ss 3.12., 1 Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gresselenia [norsk]    Lesser Elaenia [engelsk]   Elaenia chiriquensis [latin]   1 JVG 19.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Egret [engelsk]    Egretthegre [norsk]   Ardea alba [latin]   Relativt vanlig ved Kota Kinabalu 11., spredte observasjoner i Sukau 12.-15.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Argus [engelsk]    Argusfasan [norsk]   Argusianus argus [latin]   1 ind H Gomantong 15., 1 ind H Danum 17.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønnstilk [norsk]    Wood Sandpiper [engelsk]   Tringa glareola [latin]   50 ind Kota Belud og Kota Kinabalu 11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
grensesnitt [norsk]    Se interface.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
greenkeeper [norsk]    golfgartner [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
grensesnitt [avløserord]    interface [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
grov smiger [norsk]    adulation [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
grace, with [engelsk]    grasiøst, yndefullt [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
grenseflate [norsk]    frontend [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
grensesnitt [norsk]    interface [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
gruppekonto [norsk]    group account [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppenivå [norsk]    group level [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grensesnitt [norsk]    interface [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grensesnitt [norsk]    interface [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grensesnitt [norsk]    shell [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Green Paper [engelsk]    Kommisjonens Grønnbok [norsk]   Dokument utgitt for å stimulere til debatt og høringer på EU-nivå. Høringene kan føre frem til en White Paper, hvitbok, som formulerer resultatene av høringene i konkrete politikkforslag.
Ordliste 2 over EU-begreper © Europakommisjonen
grillet lam [norsk]    abbacchio [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Graviditet  [norsk]    En sædcelle har befruktet kvinnens egg, og et nytt barn er underveis.
Sex- og samlivsordliste © Samliv.net
Grunnstrøk [norsk]    Første strøk av tynn olje, maling eller seis på et ubehandlet underlag.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
gruvvabargi [kåfjordsamisk]    gruvearbeider [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
gripe etter [norsk]    hávrrástit [samisk]   (vfr) 'gripe etter med utspilte klør, fingrer ol.' ( om katt eller fig.) //ale hávrrás mu rudaid! 'ligg unna pengene mine!'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Grating lobe [engelsk]    Gitterlobe [norsk]
Terminologiliste for signalbehandling © Sverre Holm
Grensehandel [norsk]    Border trade [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Gruppereiser [norsk]    Group travel, package tours [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Granulum, -i [latin]    lite korn [norsk]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Grey gurnard [engelsk]    Knurr  [norsk]   Eutrigla gurnardus [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Gråsteinbit [norsk]    Anarhichas lupus [latin]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, steinbitfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Grånebbkoel [norsk]    Australian Koel [engelsk]   Eudynamys cyanocephala [latin]   1 Kingfisher Park 12.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey Fantail [engelsk]    Gråviftestjert [norsk]   Rhipidura fuliginosa [latin]   Relativt vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey Catbird [engelsk]    Kattespottefugl [norsk]   Dumetella carolinensis [latin]   1+ Bozeman - MT 18.6. og 1 ved Avon - MT 20.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grankorsnebb [norsk]    Red Crossbill [engelsk]   Loxia curvirostra [latin]   UT, MT, OR, WA
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhodevipe [norsk]    Grey-headed Lapwing [engelsk]   Vanellus cinereus [latin]   Erhai Lake
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey Wagtail [engelsk]    Vintererle [norsk]   Motacilla cinerea [latin]   Mai Po, Dali, Ruili, Xiaguan, Lijang, str Lijang-Panzhihua, Mengda
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grankorsnebb [norsk]    Red Crossbill [engelsk]   Loxia curvirostra [latin]   Lijang, Emei Shan, Xiahe, Laoye Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green Magpie [engelsk]    Grønnskjære [norsk]   Cissa chinensis [latin]   5+ Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråkinnvåk [norsk]    Grey-faced Buzzard [engelsk]   Butastur indicus [latin]   1 Shanhaiguan 3.5. og 1 Happy Island 6.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhodevipe [norsk]    Grey-headed Lapwing [engelsk]   Vanellus cinereus [latin]   Fåtallig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey Wagtail [engelsk]    Vintererle [norsk]   Motacilla cinerea [latin]   Relativt vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråbrystdue [norsk]    Grey-chested Dove [engelsk]   Leptotila cassini [latin]   1 Carara 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green Hermit [engelsk]    Grønneremitt [norsk]   Phathornis guy [latin]   1 F Las Cruces 21/2, 1 ss 22/2, 5 Tapantí 3/3, 4 ss 4/3, 1 ss 5/3, 1 Monteverde 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønnisfugl [norsk]    Green Kingfisher [engelsk]   Chloroceryle americana [latin]   2 Lagarto 7/3, 3 ss 8/3, 1 Carara 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønnelenia [norsk]    Greenish Elaenia [engelsk]   Myiopagis viridicata [latin]   2 Carara 24/2, 2 La Selva 1/3, 1 Carara 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønnparula [norsk]    Black-throated Green Warbler [engelsk]   Dendroica virens [latin]   Vanlig San Gerardo de Dota 18/2, 5 ss 19/2, flere ss 20/2, 5 Finca Ecologica 28/2, 2 Tapantí 5/3, 1 La Selva 6/3, 1 San Luis Valley 9/3, flere Monteverde 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråsaltator [norsk]    Greyish Saltator [engelsk]   Saltator coerulescens [latin]   2 La Selva 1/3, 2 ss 2/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Barbet [engelsk]    Himalayaskjeggfugl [norsk]   Megalaima virens [latin]   Ett ind. ved Naini Tal 1.3., 5 ind. ved Sat Tal 2.3. og fire ved Mongoli Valley 3.3. var de eneste observasjonene av arten.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråbuktesia [norsk]    Grey-bellied Tesia [engelsk]   Tesia cyaniventer [latin]   En av de større overraskelsene ved Forktail Stream 28.2. var en til to "Grey-bellied Tesia" i et kratt langs veien. Trass iherdige forsøk fra en gjeng som gikk rundt, over og gjennom krattet ble den ikke sett igjen.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey Wagtail [engelsk]    Vintererle [norsk]   Motacilla cinerea [latin]   Opptil fem ind. daglig i Keoladeo, Bund Baretha og Corbett. Dessuten fire ved Sat Tal 2.3. og en ved Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey Tinamou [engelsk]    Taotinamu [norsk]   Tinamus tao [latin]   1 TRC 8.9., H Pantiacolla 19. og 20.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråpannedue [norsk]    Grey-fronted Dove [engelsk]   Leptotilia rufaxilla [latin]   1H Eco Amazonia 5.9., 1 TRC 7.9., 1 ss 8.9., 5 ss 9.9., H Explorer’s Inn 10.9., sett og hørt jevnlig Manu Road 16.-23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønnisfugl [norsk]    Green Kingfisher [engelsk]   Chloroceryle americana [latin]   2 Pantanos de Villa 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey Antwren [engelsk]    Gråmaursmett [norsk]   Myrmotherula menetriesii [latin]   1 Explorer’s Inn 10.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråmaurfugl [norsk]    Grey Antbird [engelsk]   Cercomacra cinerascens [latin]   1 Amazonia Lodge 18.-19.9., H Pantiacolla 20.9., 2 ss 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Thrush [engelsk]    Stortrost [norsk]   Turdus fuscater [latin]   10+ Manu Road 12.9., 3 ss 13.9., 1 ss 25.9., 5+ Abra Malaga 26.-27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråsaltator [norsk]    Greyish Saltator [engelsk]   Saltator coerulecens [latin]   1 TRC 8.9., 1 Manu Road 16.9., 1 Amazonia Lodge 19.9., 1 Shintuya 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey Kestrel [engelsk]    Skiferfalk [norsk]   Falco ardosiacus [latin]   Our only sighting was of 2 or 3 birds at the Kongelai escarpment 25/11. The first of these was seen far away through our telescopes, but later we saw 2 birds together at close distance.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green Barbet [engelsk]    Olivenskjeggfugl [norsk]   Stactolaema olivacea [latin]   Several seen at the coast, mainly in Sokoke Forest: 6 birds in the Sokoke Forest 4/12, 3 at the Gedi Ruins the same day and 5 in the forest 5/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråvokseter [norsk]    Lesser Honeyguide [engelsk]   Indicator minor [latin]   1 bird near the youth hostel, Mt. Kenya 18/11 and 1 at Lake Baringo 22/11 were our only sightings.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey Wagtail [engelsk]    Vintererle [norsk]   Motacilla cinerea [latin]   1 bird noted 17/11 (Mt. Kenya), 1 at Limuru Pond 18/11, 1 at Lake Baringo 22/11 and 3 at Kakamega Forest 26/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grantgaselle [norsk]    Grant's Gazelle [engelsk]   Gazella granti [latin]   Common at Lake Naivasha and Lake Nakuru, in Masai Mara and in Tsavo West NP; noted daily at these sites, but no specific numbers were written down. Also 15 at Lake Bogoria 23/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greater Rhea [engelsk]    Stornandu [norsk]   Rhea americana [latin]   6 JVG 19.11., 1 ss 20.11., 10 langs veien 22.11., 20+ Ibera 29.11., 5 ss 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråpannedue [norsk]    Grey-fronted Dove [engelsk]   Leptotila rufaxilla [latin]   1 Uruguai Prov. Park 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønnisfugl [norsk]    Green Kingfisher [engelsk]   Chloroceryle americana [latin]   1 Calilegua 14.11., 1 Otamendi 28.11., 1 Uruguai Prov. Park 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønnelenia [norsk]    Greenish Elaenia [engelsk]   Myiopagis viridicata [latin]   1 Uruguai Prov. Park 3.12., 1 Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønndespot [norsk]    Greenish Schiffornis [engelsk]   Schiffornis virescens [latin]   1H Uruguai Prov. Park 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråkardinal [norsk]    Red-crested Cardinal [engelsk]   Paroaria coronata [latin]   1 Costanera del Sur 27.11., 2 Otamendi 28.11., 1 Ibera 29.11., 5 ss 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråsaltator [norsk]    Greyish Saltator [engelsk]   Saltator coerulescens [latin]   2-3 Calilegua 14.11., 1 JVG 19.11., 3 Graneros Town 22.11., 1 El Palmar 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey Wagtail [engelsk]    Vintererle [norsk]   Motacilla cinerea [latin]   1 ind Kinabalu Park 7., 3 ind ss 8., 3 ind Kota Belud 11., 1 ind Danum 17.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
gryte(-rett) [norsk]    casserole [engelsk]   marmite [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
graphic card [engelsk]    se video card.
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
grace period [engelsk]    respittperiode [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grace period [engelsk]    løpeperiod [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gross amount [engelsk]    bruttobeløp [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gross margin [engelsk]    bruttofortjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
group footer [engelsk]    bunntekst for gruppe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
group header [engelsk]    topptekst for gruppe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppepolicy [norsk]    Group Policy [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gram-negativ [norsk]    gram-negative [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
group action [engelsk]    gruppevirkning(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
great circle [engelsk]    storsirkel(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Granodioritt [norsk]    Dypbergart hvor kvarts utgjør 20-60 % av de lyse mineralene og hvor plagioklas utgjør 65-90 % av feltspatmineralene. Mørke mineraler er oftest biotitt og amfibol.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
grønn stær [norsk]    (se glaukom)
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
Gresskarsaft [norsk]    Pumpkin Juice [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
grønn stær [norsk]    glaucom [med. el. latin]   Tilstand der øyets indre trykk øker, og som gir gradvis nedsatt synsfunksjon. Det skilles mellom primært glaukom, en sykdom alene, og sekundært glaukom, der det indre trykket øker p.g.a. en annen forstyrrelse i øyet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
gránnesiida [kåfjordsamisk]    nabohus [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
grenevevstol [norsk]    rátnostuolet, rátnomuorat [kåfjordsamisk]   (greneveving)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
gripe fatt i [norsk]    gitnat [samisk]   (vfr) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)88: gitnat (-n-) (+ill) //dat ginai munnje (gitta) iige šat luoitán 'han hengte seg fast i meg og slapp ikke mer taket’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
grenseforløp [norsk]    boundary courses [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
gripe inn mot [norsk]    intervene against [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Gråsteinbit  [norsk]    Atlantic catfish [engelsk]   Anarhichas lupus [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Grunnbeløpet [norsk]    En beregningsfaktor som fastsettes av stortinget 1. mai hvert år. Forkortes..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Grus antigone [latin]    Sarustrane [norsk]   Sarus Crane [engelsk]   40-50 Bromfield Crater 15.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey Whistler [engelsk]    Brunplystrer [norsk]   Pachycephala simplex [latin]   1 Mt. Lewis 13.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green Figbird [engelsk]    Grønnfikenfugl [norsk]   Sphecotheres vieilloti [latin]   Relativt vanlig i nord 12.-19.11. og 2 mellom Woodenbong og Tenterfield 22.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green Catbird [engelsk]    Grønnkattefugl [norsk]   Ailuroedus crassirostris E [latin]   Vanlig Lamington NP 20.-22.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråfossekall [norsk]    American Dipper [engelsk]   Cinclus mexicanus [latin]   CO, UT, WY, MT
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråbrynspurv [norsk]    Lincoln's Sparrow [engelsk]   Melospiza lincolnii [latin]   2+ Coal Bank Hill Pass - CO 13.6. og 1 ind Malheur NWR - MT 22.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønnebbkoel [norsk]    Asian Koel [engelsk]   Eudynamys scolopacea [latin]   Mai Po, Ruili, Tengchong, Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gressnattravn [norsk]    Savanna Nightjar [engelsk]   Caprimulgus affinis [latin]   5-6 ind Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey Bushchat [engelsk]    Jernskvett [norsk]   Saxicola ferrea [latin]   Dali, Tengchong, Lijang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråryggtrost [norsk]    Grey-backed Thrush [engelsk]   Turdus hortulorum [latin]   1 ind Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhodespurv [norsk]    Black-faced Bunting [engelsk]   Emberiza spodocephala [latin]   Mai Po, Dali, Xiaguan, Lijang, Xiahe, Xining
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey Nightjar [engelsk]    Orientnattravn [norsk]   Caprimulgus indicus [latin]   1 Happy Island 7., 9., 11. og 15.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråryggtrost [norsk]    Grey-backed Thrush [engelsk]   Turdus hortulorum [latin]   4 Beidaihe 2.5. 1-2 ind. i løpet av 9 dager Happy Island.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhodespurv [norsk]    Black-faced Bunting [engelsk]   Emberiza spodocephala [latin]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Tinamou [engelsk]    Stortinamu [norsk]   Tinamus major [latin]   1 H Golfito skogsvei 22/2, 1 H ss 23/2, 2 Carara 24/2, 2 (1 sett) ss 25/2, 2 H La Selva 1/3, 1 H ss 2/3, 1 H ss 6/3, 1 H Lagarto 7/3, 2 H Carara 11/3, 1 H ss 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhodehokko [norsk]    Grey-headed Chachalaca [engelsk]   Ortalis cinereiceps [latin]   9 Finca Ecologica 27/2, 10 La Selva 1/3, 10 La Selva 2/3, 1 Lagarto 8/3, 2 Finca Ecologica 9/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhalsrikse [norsk]    Grey-necked Wood-Rail [engelsk]   Aramides cajanea [latin]   3 str Palmar Norte-Tárcoles 23/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhalejuvel [norsk]    Grey-tailed Mountain-gem [engelsk]   Lampornis cinereicauda E [latin]   1 San Gerardo de Dota 18/2, flere ss + Cerro de la Muerte 19/2, 5 San Gerardo de Dota 20/2, 5 Tapantí 3/3, 1 ss 4/3, 2 ss 5/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråmaurvireo [norsk]    Plain Antvireo  [engelsk]   Dysithamnus mentalis [latin]   1 Las Cruces 22/2, 5 Monteverde 10/3, 1 Carara 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråfossekall [norsk]    American Dipper [engelsk]   Cinclus mexicanus [latin]   2 San Gerardo de Dota 18/2, 1 ss 20/2, 1 Tapantí 3/3, 3 ss 4/3, 2 (reir) ss 5/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønneufonia [norsk]    Olive-backed Euphonia [engelsk]   Euphonia gouldi [latin]   5 La Selva 1/3, 1 ss 2/3, 5 ss 6/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråfrankolin [norsk]    Grey Francolin [engelsk]   Francolinus pondicerianus  [latin]   Opptil 40 ind. loggført i Keoladeo Ghana nasjonalpark, dessuten registrert ved Bund Baretha og Sultanpur.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønnebbkoel [norsk]    Asian Koel [engelsk]   Eudynamys scolopacea [latin]   Opptil seks ind. sett og hørt i hager og parker i Agra 24.2. Dessuten 4 ind. ved hotellet vårt og i Sultanpur den siste dagen, 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grus antigone [latin]    Sarustrane [norsk]   Sarus Crane [engelsk]   Sett daglig i Keoladeo med opptil 28 ind. (20.2.). Dessuten 30 ind. i Bund Baretha 22.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønnskjære [norsk]    Common Green Magpie [engelsk]   Cissa chinensis [latin]   Ett ind. ved Forktail Stream 28.2. var turens eneste sikre obs. Dette skal være en god lokalitet for arten, og noen ganger blir den sett her i større antall.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey Bushchat [engelsk]    Jernskvett [norsk]   Saxicola ferrea [latin]   To ind. ved den sørlige porten til Keoladeo 21.2. og en inne i parken 22.2. var de eneste observasjonen fra lavlandet. I Corbett/Ramnagar ett til seks ind. daglig, en ved Naini Tal 1.3., ti ved Sat Tal 2.3. og to ved Mongoli Valley 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Tinamou [engelsk]    Stortinamu [norsk]   Tinamus major [latin]   H Eco Amazonia 3.-5.9., 1 Explorer’s Inn 10.9., H ss 11.9., H Amazonia Lodge 17.-19.9., H Pantiacolla 20.9., 1 ss 22.9., H ss 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gribbkarakara [norsk]    Southern Caracara [engelsk]   Caracara plancus [latin]   1 str Cuzco-Ollantaytambo 1.9., 1 str Explorer’s Inn-TRC 9.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhalsrikse [norsk]    Grey-necked Wood-Rail [engelsk]   Aramides cajanea [latin]   H TRC 7.9., 5 Amazonia Lodge 17.9., 2 Pantiacolla 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhodemåke [norsk]    Grey-headed Gull [engelsk]   Larus cirrocephalus [latin]   20 Lima og Pelagic 29.9., 50 langs strendene sør for Lima 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Jacamar [engelsk]    Storjakamar [norsk]   Jacamerops aureus [latin]   1 Explorer’s Inn 10.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greyish Miner [engelsk]    Gråtunnelfugl [norsk]   Geositta maritima [latin]   Vanlig Lachay 28.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gresspiplerke [norsk]    Yellowish Pipit [engelsk]   Anthus lutescens [latin]   3 Puerto Viejo 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråryggsmett [norsk]    Grey-mantled Wren [engelsk]   Odontorchilus branickii [latin]   3 Cock-of-the-rock Lodge 14.9., 1H Manu Road 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråkinnspurv [norsk]    Bright-rumped Yellow-Finch [engelsk]   Sicalis uropygialis [latin]   50+ Santa Eulalia Valley 31.8., 20+ Huacarpay Lake 11.9., 10+ str Cuzco-Manu Road 12.9., 10+ str Manu Road-Pisac 25.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråkrontrane [norsk]    Grey Crowned Crane [engelsk]   Balearica regulorum [latin]   Scattered observations, most from Western Kenya: 2 birds en route to Naro Moru, Mt. Kenya 16/11, 6 en route to Kitale 23/11, about 25 in and near Saiwa Swamp NP 24/11, 5 en route to Kakamega 25/11, 2 en route to Masai Mara 28/11 and 6 birds at the Athi Plains, Nairobi 1/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhodemåke [norsk]    Grey-headed Gull [engelsk]   Larus cirrocephalus [latin]   A little bit surprisingly only seen by us at Lake Nakuru 20/11, but here on the other hand it was quite numerous; 200 were seen at the lakeshore when we waited for the rainy weather to pass.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Granittseiler [norsk]    Mottled Swift [engelsk]   Apus aequatorialis [latin]   3 birds at the Blue Pools Hotel, Thika 16/11 were too swift to most of us, but fortunately we found a few later: 2 at Hell`s Gate NP and 1 at Crater Lake, Naivasha 19/11 and 1 en route to Lake Nakuru 20/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønnkakelar [norsk]    Green Wood-hoopoe [engelsk]   Phoeniculus purpureus [latin]   Several observations: 3 at Fisherman`s Camp, Lake Naivasha 20/11, 4 at Lake Baringo 21/11 and 11 here 22/11, 3 at Lake Bogoria 23/11, 5 at Kongelai escarpment 25/11 and 2 in Masai Mara 29/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråbukmonark [norsk]    Dusky Crested-Flycatcher [engelsk]   Trochocercus nigromitratus [latin]   On our last morning in Kakemega Forest 27/11 we found 1 individual of this rather shy species.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grålarveeter [norsk]    Grey Cuckoo-shrike [engelsk]   Coracina caesia [latin]   Only seen by us in Mt. Kenya NP: 5 birds here 17/11. These birds are really quite inconspicious in the forest, but were nonetheless fairly easy to find.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gribbkarakara [norsk]    Southern Caracara [engelsk]   Caracara plancus [latin]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Graveparakitt [norsk]    Burrowing Parrot [engelsk]   Cyanoliseus patagonus  [latin]   100+ Quebradas de las Conchas 20.11., 100+ Cafayate 21.11., 15+ str San Luis-Mendoza 25.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråstifthale [norsk]    Grey-bellied Spinetail [engelsk]   Synallaxis cinerascens [latin]   5 Salto Incartado 1.12., 2 Cruce Caballero 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gresskurvfugl [norsk]    Cordilleran Canastero [engelsk]   Asthenes modesta [latin]   3 Yavi 17.11., 15 El Infiernillo 21.11., 2 Laguna Orcones 26.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråmaurvireo [norsk]    Plain Antvireo [engelsk]   Dysithamnus mentalis [latin]   2 Salto Incartado 1.12., 2 uruguai Prov. Park 2. og 3.12., 2 Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gresspiplerke [norsk]    Yellowish Pipit [engelsk]   Anthus lutescens [latin]   1H Ibera 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråkinnspurv [norsk]    Bright-rumped Yellow-Finch [engelsk]   Sicalis uropygialis [latin]   3 La Quiaca 17.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Red Fox [engelsk]    Magellanrev [norsk]   Dusicyon (Pseudalopex) culpaeus [latin]   (Colpeo Zorro) 1 Chancani Rd 23.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhodetimal [norsk]    Grey-headed Babbler [engelsk]   Stachyris poliocephala [latin]   2-3 ind Poring 10.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
gresskaraften [avløserord]    halloween [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
gratification [engelsk]    tilfredstillelse [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
grense, ramme [norsk]    boundary [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
gratisprogram [norsk]    freeware [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
grafikkfilter [norsk]    graphics filter [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
great-looking [engelsk]    flott [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grouping pane [engelsk]    grupperingsrute [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
graft failure [engelsk]    avstøtning [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
grit blasting [engelsk]    sandblåsing [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
grønnsporing [norsk]    čuska [kåfjordsamisk]   (pl.: čuskkat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Graphic design [engelsk]    Grafisk formgivning [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Grunnstøtning [norsk]    Båt som kjører eller har kjørt på grunn.
Maritim ordliste © MaritimStart
grunnlovssaker [norsk]    constitutional matters [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Greater weever [engelsk]    Fjesing  [norsk]   Trachinus draco [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Grant us peace [engelsk]    Donna nobis pacem [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Grønndvergand [norsk]    Green Pygmy-goose [engelsk]   Nettapus pulchellus [latin]   1M Mareeba 14.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråsvalestær [norsk]    Black-faced Woodswallow [engelsk]   Artamus cinereus [latin]   1 Cocopara NP 25.11., 2 Deniliquin 27.11. og 1-2 Lake Tyrrell 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey Currawong [engelsk]    Sotkurrawong [norsk]   Strepera versicolor [latin]   1-3 Wyperfeld NP 28.-30.11., 2 v/Lorne 2.12., 3-4 Sherwood Forest 3.12., opptil 10 Wilsons Prom 5.-7.12. og 1 v/Sunbury 10.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråvingemåke [norsk]    Glaucous-winged Gull [engelsk]   Larus glaucescens [latin]   WA
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey Partridge [engelsk]    Rapphøne [norsk]   Perdix perdix [latin]   1 ind mellom Havre og Great Falls - MT 19.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grånakkespurv [norsk]    Clay-coloured Sparrow [engelsk]   Spizella pallida [latin]   2 ind Bowdoin NWR - MT 19.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greater Coucal [engelsk]    Orientsporegjøk [norsk]   Centropus sinensis [latin]   Mai Po, Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråvingetrost [norsk]    Grey-winged Blackbird [engelsk]   Turdus boulboul [latin]   2 MM + 1 F Lijang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråsidesanger [norsk]    Grey-sided Bush-Warbler [engelsk]   Cettia brunnifrons [latin]   1 ind Golden Summit - Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grågumpseiler [norsk]    Gray-rumped Swift [engelsk]   Chaetura cinereiventris [latin]   20 La Selva 1/3, flere ss 2/3, 20 Tapantí 3/3, flere ss 4/3, flere ss 5/3, 1 Lagarto 7/3, flere ss 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Kiskadee [engelsk]    Storkiskadi [norsk]   Pitangus sulphuratus [latin]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråryggbekard [norsk]    Black-and-white Becard [engelsk]   Pachyramphus albogriseus [latin]   1 La Selva 1/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråbrystsvale [norsk]    Grey-breasted Martin [engelsk]   Progne chalybea [latin]   4 Tárcoles 11/3, 5 ss 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greater Coucal [engelsk]    Orientsporegjøk [norsk]   Centropus sinensis [latin]   Mellom 15 og 20 ind. daglig i Keoladeo og Bund Baretha. Bortsett fra dette kun spredte obs., bl.a. ett ind. ved Sat Tal 2.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråvingetrost [norsk]    Grey-winged Blackbird [engelsk]   Turdus boulboul [latin]   Syv ind. på vei opp mot Kunda, Corbett 27.2. Fuglene ble sett der vi snudde og kjørte ned igjen. Ca. 20 ind. ved Snow View Ridge, Naini Tal 1.3., tre ved Sat Tal 2.3. og 2-3 ved Mongoli Valley 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråsidesanger [norsk]    Grey-sided Bush Warbler [engelsk]   Cettia brunnifrons [latin]   Første gråsidesangeren ved Khinanauli, Corbett 27.2. var et ekstremt sky ind. Først etter at 15 mann hadde omringet busken den satt i (ca 1 m2 stor) og ventet noen minutter viste den seg fram. Ett ind. nederst i Sat Tal 2.3., nedenfor demningen, var litt mer samarbeidsvillig og tre ind. ved brua nederst i Mongoli Valley 3.3. viste seg ganske greit frem.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråkronelerke [norsk]    Ashy-crowned Sparrow Lark [engelsk]   Eremopterix grisea [latin]   Fire gråkronelerker ved Shavla Baretha, ca. en halvtime før Bund Baretha 22.2. og seks ind. på den samme lokaliteten dagen etter. I tillegg så vi i alt ti ind. i den tørre delen av Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhodeglente [norsk]    Grey-headed Kite [engelsk]   Leptodon cayanensis [latin]   1 Explorer’s Inn 10.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grågumpseiler [norsk]    Grey-rumped Swift [engelsk]   Chaetura cinereiventris [latin]   Sett regelmessig i Tambopataområdet 4.-10.9., enkelte Manu Road 15.9., enkelte ss 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråsørgefugl [norsk]    Cinereous Mourner [engelsk]   Laniocera hypopyrra [latin]   1 Eco Amazonia 5.9., 1 Pantiacolla 20.-22.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråmarktyrann [norsk]    Cinereous Ground-Tyrant [engelsk]   Muscisaxicola cinerea [latin]   10+ Abra Malaga 26.-27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Kiskadee [engelsk]    Storkiskadi [norsk]   Pitangus sulphuratus [latin]   Regelmessig i Tambopataområdet 3.-11.9., H Pantiacolla 21.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråbrystsvale [norsk]    Grey-breasted Martin [engelsk]   Progne chalybea [latin]   2 str Pto Maldonado-Infierno 6.9., 1 Explorer’s Inn 7.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråkjeglenebb [norsk]    Cinereous Conebill [engelsk]   Conirostrum cinereum [latin]   10 Santa Eulalia Valley 30.8., 5 Machu Picchu 1.9., 2 ss 2.9., 3 Huacarpay Lake 11.9., 2 Manu Road 12.-13.9., 1 Abra Malaga 27.9., 10+ Lachay 28.9., 10 Cañete Valley 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråandesspurv [norsk]    Plumbeous Sierra-Finch [engelsk]   Phrygilus unicolor [latin]   1 Santa Eulalia Valley 31.8., 5+ Abra Malaga 26.9., 10+ ss 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhodeisfugl [norsk]    Grey-headed Kingfisher [engelsk]   Halcyon leucocephala [latin]   As many as 5 seen en route to Naro Moru, Mt. Kenya 16/11, 2 seen while we were driving back to Nairobi 18/11, 1 near Lake Bogoria 23/11, 2 in Tsawo West NP 2/12 and 2 at Ndala Ranch, Voi 6/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grovgressanger [norsk]    Stout Cisticola [engelsk]   Cisticola robustus [latin]   Seen by us in Masai Mara: 3 here 29/11 and 1 bird 30/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grågressanger [norsk]    Ashy Cisticola [engelsk]   Cisticola cinereolus [latin]   One bird was seen on burned grassland in Masai Mara 29/11 and actually distracted us while we were watching a group of lions. This species is apparently not common so far west in Kenya.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhodetyrann [norsk]    Grey-hooded Flycatcher [engelsk]   Mionectes rufiventris [latin]   1 Salto Incartado 1.12., 1 Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Kiskadee [engelsk]    Storkiskadi [norsk]   Pitangus sulphuratus [latin]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråbrystsvale [norsk]    Grey-breasted Martin [engelsk]   Progne chalybea [latin]   5+ Calilegua 13.11., vanlig str Ibera-Iguazú 29.11.-4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråandesspurv [norsk]    Plumbeous Sierra-Finch [engelsk]   Phrygilus unicolor [latin]   2 Yavi 16.11., 2-3 Pampa del Achala 23.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey Pampa Fox [engelsk]    Argentinagrårev [norsk]   Dusicyon (Pseudalopex) griseus [latin]   (Argentine Grey Zorro) 1 JVG 20.11., 1 Otamendi 28.11., 1 Ibera 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønnbrednebb [norsk]    Green Broadbill [engelsk]   Calyptomena viridis [latin]   1 ind Danum 17.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråkinnbylbyl [norsk]    Grey-cheeked Bulbul [engelsk]   Alophoixus bres [latin]   1 ind Poring 9., 1 ind Sukau 13.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønnbladfugl [norsk]    Lesser Green Leafbird [engelsk]   Chloropsis cyanopogon [latin]   10 ind Poring 9., 2 ind ss 10., 1 ind Danum 15.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grisehalemakak [norsk]    Pig-tailed Macaque [engelsk]   Macaca nemastrina [latin]   20 ind Sepilok 12., 5 ind Sukau 13. og 15.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
grappling hook [engelsk]    dregg, entredregg [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
graphic region [engelsk]    bildeområde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ground moraine [engelsk]    bunnmorene [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
grunnen til at [norsk]    grunnen til hvorfor  [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Grang, Hermine [norsk]    Granger, Hermione [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Grå dame, Den [norsk]    Grey Lady, The [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Grimolds Plass [norsk]    Grimmauld Place [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
grønnlandssel [norsk]    deallja [samisk]   (s) (-lj-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Grunnfondsbevis [norsk]    Fritt omsettelig navnepapir, som på de fleste områder følger de samme regler som for aksjer i forretningsbank.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
grapnel, dregge [engelsk]    dregg [norsk]   (skipsutstyr)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Gravferdsetaten [norsk]    Cemeteries and Burials Agency [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Gruppesekretær [norsk]    Secretary of party group in the City Council [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Greater sandeel [engelsk]    Storsil  [norsk]   Hyperoplus lanceolatus [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Greenland shark [engelsk]    Håkjerring  [norsk]   Somniosus microcephalus [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Gråhaifamilien [norsk]    Carcharinidae [latin]   Familie (bl.a. blåhai, gråhai, hvitflekket glatthai)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Gratia placenti [latin]    For the sake of pleasing [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Graviora manent [latin]    Greater dangers await [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Great Cormorant [engelsk]    Storskarv [norsk]   Phalacrocorax carbo [latin]   10 Mount Carbine 13.11. og 1 Fong-on Bay 16.11. Ble så ikke sett før Deniliquin 26. og 27.11. Vanlig på sørkysten fra Peterborough til Wilsons Prom 1.-8.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grus rubicundus [latin]    Brolgatrane [norsk]   Brolga [engelsk]   8-10 Bromfield Crater 15.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grus canadensis [latin]    Kanadatrane [norsk]   Sandhill Crane [engelsk]   WY, MT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grace's Warbler [engelsk]    Ponderosaparula [norsk]   Dendroica graciae [latin]   1 M Gallina Peak - NM 12.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gresshoppespurv [norsk]    Grasshopper Sparrow [engelsk]   Ammodramus savannarum [latin]   CO, WY, MT
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Cormorant [engelsk]    Storskarv [norsk]   Phalacrocorax carbo [latin]   Mai Po, Koko Nor
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green Sandpiper [engelsk]    Skogsnipe [norsk]   Tringa ochropus [latin]   Mai Po, Ruili, Erhai Lake
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråstrupetrost [norsk]    Eyebrowed Thrush [engelsk]   Turdus obscurus [latin]   Emei Shan, Chengdu
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønntopptimal [norsk]    White-bellied Yuhina [engelsk]   Yuhina zantholeuca [latin]   Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråkronesanger [norsk]    Grey-crowned Warbler [engelsk]   Seicercus tephrocephalus [latin]   Ruili, Tengchong, Huayan Peak & Xianfeng Temple - Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråbrystprinia [norsk]    Grey-breasted (Rufescent) Prinia [engelsk]   Prinia hodgsoni [latin]   Ruili, Tengchong
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Cormorant [engelsk]    Storskarv [norsk]   Phalacrocorax carbo [latin]   1 på vei ut til Happy Island 4.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green Sandpiper [engelsk]    Skogsnipe [norsk]   Tringa ochropus [latin]   Fåtallig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråstrupetrost [norsk]    Eyebrowed Thrush [engelsk]   Turdus obscurus [latin]   Relativt vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråkjernebiter [norsk]    Japanese Grosbeak [engelsk]   Eophona personata [latin]   1 Happy Island 7.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråbrysttinamu [norsk]    Slaty-breasted Tinamou [engelsk]   Crypturellus boucardi [latin]   2 H La Selva 1/3, 2 sett ss 2/3, 1 sett Lagarto 7/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green Thorntail [engelsk]    Grønntrådstjert [norsk]   Discosura conversii [latin]   2 Tapantí 3/3, 1 F ss 5/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråkronetyrann [norsk]    Grey-capped Flycatcher [engelsk]   Myiozetetes granadensis [latin]   3 San Gerardo de Dota 19/2, flere ss 20/2, 2 La Selva 1/3, 3 ss 2/3, flere ss 6/3, 5 Lagarto 7/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhodetanagar [norsk]    Grey-headed Tanager [engelsk]   Eucometis penicillata [latin]   1 Carara 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråbuktykknebb [norsk]    Black-faced Grosbeak [engelsk]   Caryothruastes poliogaster [latin]   10 La Selva 1/3, 1 La Selva 2/3, 1 ss 6/3, 3 Lagarto 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green Bee-eater [engelsk]    Beryllbieter [norsk]   Merops orientalis [latin]   Svært vanlig i jordbruksområder i lavlandet; flere hundre kunne bli sett på transport-strekningene. Inne i Keoladeo ble opptil 50 loggført (21.2.) og beste dagsantall i Corbett var 30 ind. Fraværende i høyereliggende strøk.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green Sandpiper [engelsk]    Skogsnipe [norsk]   Tringa ochropus [latin]   Mellom 2 og 15 registrert daglig i Keoladeo og 10 ind. ved Bund Baretha 22.2. I tillegg 3 ved Taj Mahal 24.2., opptil 3 ved Corbett/Ramnagar og 5 ved Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Cormorant [engelsk]    Storskarv [norsk]   Phalacrocorax carbo [latin]   Observert de fleste dager, bortsett fra i fjellområdene, som regel under 20 ind. daglig. Mer tallrik ved Dhikala, Corbett hvor vi så en flokk på nærmere 400 ind. 26.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråbrystprinia [norsk]    Grey-breasted Prinia [engelsk]   Prinia hodgsonii [latin]   Vanligst ved Corbett og Forktail Stream; de beste dagene her var 10 ind. ved Dhikala 26.2. og 30 ved Forktail Stream 28.2. Også sett lenger opp i fjellene med 10 ind. ved Sat Tal 2.3. og 5 ved Mongoli 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Graceful Prinia [engelsk]    Alveprinia [norsk]   Prinia gracilis [latin]   Ett ind. ved Keoladeo 23.2., for deretter ikke å bli sett igjen før siste dagen: fem ind. ved Sultanpur og en ved Okhla, Delhi 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråkappesanger [norsk]    Grey-hooded Warbler [engelsk]   Seicercus xanthoschistos [latin]   Ett ind. ved Dhikala, Corbett 26.2. og fire ind. ved Forktail Stream 28.2. Vanligere oppe i fjellene: 60-70 ind. Snow View Ridge, Naini Tal 1.3., 50 ved Sat Tal 2.3. og 15 ved Mongoli Valley 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråskriketrost [norsk]    Large Grey Babbler [engelsk]   Turdoides malcolmi [latin]   Ganske mange obs. fra Keoladeo og Bund Baretha; sett daglig med opptil 25 ind. (Keoladeo 21.2.). Dessuten sett underveis til Ramnagar 25.2. (åtte ind.) og ved Sultanpur 4.3. (6 ind.).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Antshrike [engelsk]    Hvitbrystmaurvarsler [norsk]   Taraba major [latin]   H Eco Amazonia 4.9., regelmessig Explorer’s Inn og TRC 6.-10.9., 1 Amazonia Lodge 17.-18.9., H Pantiacolla 19.-20. og 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grånakkepiprit [norsk]    Wing-barred Piprites / Wing-barred Manakin [engelsk]   Piprites chloris [latin]   1H Explorer’s Inn 10.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greyish Mourner [engelsk]    Gråsørgetyrann [norsk]   Rhytipterna simplex [latin]   1 Eco Amazonia 4.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråkronetyrann [norsk]    Grey-capped Flycatcher [engelsk]   Myiozetetes granadensis [latin]   1 TRC 8.-9.9., relativt vanlig Manu Road 15.-24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Cormorant [engelsk]    Storskarv [norsk]   Phalacrocorax carbo [latin]   About 30 at Limuru Pond 18/11, 2 at Fisherman`s Camp, Lake Naivasha 20/11, 8 at Dunga Point, Kisumu 27/11 and 2 here the following morning.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gribbperlehøne [norsk]    Vulturine Guineafowl [engelsk]   Acryllium vulturinum [latin]   One bird was seen very briefly from one of the busses just west of Tsavo West NP 2/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green Sandpiper [engelsk]    Skogsnipe [norsk]   Tringa ochropus [latin]   1 seen en route to Naro Moru, Mt. Kenya 16/11, 1 at Fisherman`s Camp, Lake Naivasha 19/11 and 2 at Kilaguni Lodge, Tsavo West NP 2/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey Woodpecker [engelsk]    Askehodespett [norsk]   Dendropicos goertae [latin]   One seen near Mt. Kenya en route to Lake Naivasha 18/11, 1 at Crater Lake, Naivasha 19/11, 1 in Lake Nakuru NP 20/11 and 1 at Hippo Point, Kisumu 28/11. The taxonomy of this species is unclear, but there is an growing consensus that it should be split in 3 different species, 2 of which occurs in Kenya (this view supported by e.g. Clements). It seems likely that all the birds we saw belong to the form rhodeogaster and thus belongs to the Grey-headed Woodpecker (Dendropicos spodocephalus).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grassland Pipit [engelsk]    Savannepiplerke [norsk]   Anthus cinnamomeus [latin]   1 bird at the Kinangop Plateau 18/11, 1 at the Crater Lake, Naivasha 19/11, 15 in Masai Mara 29/11 and 5 here the following day were our only sightings during the first two weeks. On the extention week we saw at least 10 at the Athi Plains, Nairobi 1/12, 2 at the Sabaki River, Malindi 3/12 and 2 near Watamu 5/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråfluesnapper [norsk]    Spotted Flycatcher [engelsk]   Muscicapa striata [latin]   A few sighting in the first half of the trip: 1 at Lake Nakuru 20/11, 1-2 birds daily at Lake Baringo 21/11-22/11, 1 at Kongelai escarpment 25/11 and 1 in Masai Mara 29/11. On the extention week noted daily with 1-4 birds.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråsmettsanger [norsk]    Grey Wren-Warbler [engelsk]   Calamonastes simplex [latin]   Singles seen at Lake Baringo 21/11 and 22/11 (scrubland near the Lake Baringo cliffs) were not followed until we saw 1 bird in Tsavo West NP 1/12, 2 birds here 2/12 and 5 at Ndala Ranch, Voi 6/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grosbeak Weaver [engelsk]    Tykknebbvever [norsk]   Amblyospiza albifrons [latin]   Two sightings: one male and a female in Kakamega Forest 26/11 and likewise at the Sabaki River 3/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Antshrike [engelsk]    Hvitbrystmaurvarsler [norsk]   Taraba major [latin]   1H JVG 19.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grallaria varia [latin]    Blånakkemaurpitta [norsk]   Variegated Antpitta [engelsk]   3H Uruguai Prov. Park 2.12., 1H ss 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grånakkepiprit [norsk]    Wing-barred Piprites [engelsk]   Piprites chloris [latin]   1 Uruguai Prov. Park 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønntopptimal [norsk]    White-bellied Yuhina [engelsk]   Yuhina zantholeuca [latin]   5 ind Poring 10., 4-5 ind Danum 16. og 17.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
grusom, voldsom [norsk]    savage [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
Grupperessurser [norsk]    Team Resources [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grupper, klaser [norsk]    clusters [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
grenseverdi(en) [norsk]    limit [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Grinderpidestal [norsk]    Stolpe med to håndsveiser som er koblet til en vinsj. Kan betjenes av én eller to personer. Ved å sveive motsatt retning, vil vinsjene skifte gir.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Grå hjernebark [norsk]    del av cerebralområdet som er rik på nerveceller og blodkar.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Great Hangleton [engelsk]    Storhenge [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Grunne borehull [norsk]    Hull som bores for å hente inn opplysninger om bergartenes karakteristika og/eller for å utføre geotekniske undersøkelser for plassering av innretninger og som ikke bores for å påvise eller avgrense en petroleumsforekomst eller for å produsere eller injisere petroleum, vann eller annet medium.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
Grunnfondkapital [norsk]    Gjelder kun sparebanker, og er den del av egenkapitalen som en sparebank skaffer seg ved å utstede grunnfondsbevis. Innbetalt grunnfondsbeviskapital er å regne som en del av sparebankens kjernekapital.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
grunnlovsforslag [norsk]    proposed amendments to the Constitution [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
grop, fordypning [norsk]    Fossa, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Gravferdsstønad [norsk]    Etter ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Grimehonningeter [norsk]    Bridled Honeyeater [engelsk]   Lichenostomus frenatus E [latin]   10+ Mt. Lewis 13.11., vanlig Crater NP 15.11. og sett spredt i Cathedral Fig Tree NP og Kauri Creek 16.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey Butcherbird [engelsk]    Gråryggslakterfugl [norsk]   Cracticus torquatus [latin]   Sett spredt mellom Coonabarabran og Booberoi State Forest 24.11. og mellom Lake Cargelligo og Deniliquin 25.11., 1 Deniliquin 27.11. og 2 Wyperfeld NP 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Blue Heron [engelsk]    Herodiashegre [norsk]   Ardea herodias [latin]   Relativt vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Horned Owl [engelsk]    Amerikahubro [norsk]   Bubo virginianus [latin]   1 ind Cimarron NG - KS 10.6. og 1 ind Klamath Agency - OR 23.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grus nigricollis [latin]    Svarthalstrane [norsk]   Black-necked Crane [engelsk]   2 rastende ind Koko Nor, 7 ind på hekkeplass ved Madoi hvorav en på reir
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhodefulvetta [norsk]    Grey-cheeked Fulvetta [engelsk]   Alcippe morrisonia [latin]   Ruili, Tengchong, Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Parrotbill [engelsk]    Storbuttnebb [norsk]   Conostoma oemodium [latin]   1 par Golden Summit - Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhodebuttnebb [norsk]    Crested (Grey-hooded) Parrotbill [engelsk]   Paradoxornis zappeyi E [latin]   2 ind Golden Summit - Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråstrupesanger [norsk]    Ashy-throated Warbler [engelsk]   Phylloscopus maculipennis [latin]   1 ind Dali
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greenish Warbler [engelsk]    Østsanger [norsk]   Phylloscopus trichiloides [latin]   Songpan, Xiahe, Laoye Shan, Mengda, str Nangqiang-Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey-crested Tit [engelsk]    Himalayameis [norsk]   Lophophanes dichrous [latin]   Lijang, Emei Shan, Kanda Shan Gorge, Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green-backed Tit [engelsk]    Orientmeis [norsk]   Parus monticolus [latin]   Dali, Lijang, Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greenish Warbler [engelsk]    Østsanger [norsk]   Phylloscopus trochiloides [latin]   Regelmessig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Blue Heron [engelsk]    Herodiashegre [norsk]   Ardea herodias [latin]   1 Carara 24/2, 1 Tapantí 3/3, 10 Presa de Cachi 4/3, 1 Carara 11/3, 1 ss 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green Violet-ear [engelsk]    Talassinkolibri [norsk]   Colibri thalassinus [latin]   Flere San Gerardo de Dota 19/2, 5 ss 20/2, 5 Monteverde 27/2, 5 ss 28/2, 3 ss 9/3, 5 ss 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Antshrike  [engelsk]    Hvitbrystmaurvarsler [norsk]   Taraba major [latin]   1 Las Cruces 22/2, 1 % La Selva 1/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Thick-knee [engelsk]    Krumnebbtriel [norsk]   Esacus recurvirostris [latin]   Høyst sannsynlig denne arten som ble hørt ved Dhikala om kvelden 26.2. Endelig bekreftelse mangler foreløpig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green-backed Tit [engelsk]    Orientmeis [norsk]   Parus monticolus [latin]   Observasjoner som følger: En ved hotellet i Naini Tal ved ankomst 28.2., 10 i Naini Tal 1.3. (særlig ved Snow View Ridge), syv ved Sat Tal 2.3. og fem ved Mongoli Valley 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey-crested Tit [engelsk]    Himalayameis [norsk]   Lophophanes dichrous [latin]   Tre ind. som fløy forbi ved Sat Tal 2.3. var turens eneste obs. Fuglene ble sett nedenfor demningen, omtrent der vi snudde og gikk oppover igjen.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greenish Warbler [engelsk]    Østsanger [norsk]   Phylloscopus trochiloides [latin]   Temmelig vanlig i lavlandet, og arten ble sett daglig i Keoladeo og ved Bund Baretha med opptil 20 ind. To og tre ind. daglig også ved Corbett/Ramnagar og oppe i fjellene (bortsett fra Mongoli Valley 3.3.). Til sist ett ind. ved Sultanpur og en ved Yamuna, Delhi 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Black-Hawk [engelsk]    Svartvåk [norsk]   Buteogallus urubitinga [latin]   1 TRC 7.9., 1 ss 8.9., 3 ss 9.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråryggskogfalk [norsk]    Slaty-backed Forest-Falcon [engelsk]   Micrastur mirandollei [latin]   1H Explorer’s Inn 10.9., 1 Amazonia Lodge 16.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green Violet-ear [engelsk]    Talassinkolibri [norsk]   Colibri thalassinus [latin]   5 Manu Road 13.9., 3 ss 14.9., 5+ ss 15.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråbukmaursmett [norsk]    Plain-throated Antwren [engelsk]   Myrmotherula hauxwelli [latin]   2 Eco Amazonia 5.9., 5 TRC 9.9., 5 Explorer’s Inn 10.9., 2+ Pantiacolla 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grallaria rufula [latin]    Rustmaurpitta [norsk]   Rufous Antpitta [engelsk]   1H Abra Malaga 26.9., 2H ss 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Inca-Finch [engelsk]    Storinkaspurv [norsk]   Incaspiza pulchra E [latin]   1 Santa Eulalia Valley 30.8.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greater Flamingo [engelsk]    Flamingo [norsk]   Phoenicopterus ruber [latin]   Several thousand flamingos were present at Lake Bogoria 23/11 and most of these belonged to the following species, but the Greater Flamingo was evidently also present; we did not bother to estimate how many. About 30 also seen at the Sabaki River, Malindi 3/12 and 50 at Mida Creek, Watamu 5/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråkinnhornfugl [norsk]    Black-and-white-casqued Hornbill [engelsk]   Bycanistes subcylindricus [latin]   Quite common in the western forests, particularily in Kakamega Forest: 2 birds seen just outside Saiwas Swamp NP 24/11, at least 10 in Kakamega Forest 25/11, 15 birds here 26/11 and 25 birds 27/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråkappeastrild [norsk]    Grey-headed Negrofinch [engelsk]   Nigrita canicapilla [latin]   Quite a few seen in the western forest: 3 in Saiwa Swamp NP 24/11, 1 at our lodge in Kakamega Forest 25/11, 5 in Kakamega 26/11 and 2 here 27/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønnryggbekard [norsk]    Green-backed Becard [engelsk]   Pachyramphus viridis [latin]   1 Ibera 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
gris / pattegris [norsk]    piglet [engelsk]   cochon / cochon de lait [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Grønnsaker etc. [norsk]    Vegetables [engelsk]   Legumes [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
grenser, område [norsk]    confines [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
grafikkplattform [norsk]    graphics platform [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppemedlemskap [norsk]    group memberships [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Grand-mal anfall [norsk]    Gammel betegnelse på ”det store” epileptiske anfallet. Kalles i dag for tonisk-klonisk-anfall.
Epilepsiordliste © Pfizer AS
Griffing, Gudrik [norsk]    Gryffindor, Godric [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Grunnbokshjemmel [norsk]    Hjemmel til å få tinglyst et dokument som gir uttrykk for en rettshandel vedrørende fast eiendom. Grunnbokshjemmel som eier har bare den som grunnboken utpeker som eier, eller som godtgjør at rådigheten har gått over på han ved eiers død.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
grenas jarekant  [norsk]    ránuholbi  [kåfjordsamisk]   (greneveving)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
grunnundersøkelse [norsk]    investigation of ground conditions [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Greater argentine [engelsk]    Vassild  [norsk]   Argentina silus [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Greenland halibut [engelsk]    Blåkveite  [norsk]   Reinhardtius hippoglossoides [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Grey-headed Robin [engelsk]    Sotkinnflueskvett [norsk]   Heteromyias albispecularis cinereifrons E [latin]   2 Mt. Lewis 13.11., 1 Curtain Fig Tree NP 14.11., 2-3 Crater NP 15.11., 5+ Cathedral Fig Tree NP 16.11. og 1 Fong-on Bay 16.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey Shrike-thrush [engelsk]    Hvittøyleplystrer [norsk]   Colluricincla harmonica [latin]   Vanlig, men manglet helt i nord.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråkronelarmtrost [norsk]    Grey-crowned Babbler [engelsk]   Pomatostomus temporalis [latin]   5 mellom Coonabarabran og Gilgandra og 15 mellom Gilgandra og Tottenham 24.11., 2-3 Deniliquin 26.11. og 3 Barham 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grå kjempekenguru [norsk]    Eastern Grey Kangaroo [engelsk]   Macropus giganteus [latin]   10 Mount Carbine 13.11., 4-5 Coonabarabran 22.11., meget vanlig Warrumbungle NP 23.11., Deniliquin 26. og 27.11., Grampians NP 30.11. og 1.12. og Wilsons Prom 5.-7.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green-winged Teal [engelsk]    Amerikakrikkand [norsk]   Anas carolinensis [latin]   WY, MT, Overraskende fåtallig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greater Yellowlegs [engelsk]    Plystresnipe [norsk]   Tringa melanoleuca [latin]   UT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greater Roadrunner [engelsk]    Storløpegjøk [norsk]   Geococcyx californianus [latin]   1 ind ved Kenton - OK 10.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråsolitærtrost [norsk]    Townsend's Solitaire [engelsk]   Myadestes townsendi [latin]   2 ind Mirror Lake - UT 15.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greater Yellownape [engelsk]    Gultoppspett [norsk]   Picus flavinucha [latin]   2 ind Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey-backed Shrike [engelsk]    Tefravarsler [norsk]   Lanius tephronotus [latin]   Dali, Tengchong, Lijang, mer regelmessig fra og med Songpan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhettebuttnebb [norsk]    Grey-headed Parrotbill [engelsk]   Paradoxornis gularis [latin]   1 ind Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråbrystspettmeis [norsk]    Chestnut-vented Nuthatch [engelsk]   Sitta nagaensis [latin]   Ruili, Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green-backed Heron [engelsk]    Krabbehegre [norsk]   Butorides striatus [latin]   1 Beidaihe 3. og 20.5. Opptil 2 ind. fire dager på Happy Island.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråkinntigerhegre [norsk]    Bare-throated Tiger-Heron [engelsk]   Tigrisoma mexicanum [latin]   1 Carara 24/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greater Yellowlegs [engelsk]    Plystresnipe [norsk]   Tringa melanoleuca [latin]   1 Santa Rosa 26/2, 1 Tárcoles 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Groove-billed Ani [engelsk]    Furenebbani [norsk]   Crotophaga sulcirostris [latin]   10 Carara/Tárcoles 24/2, 8 Santa Rosa 26/2, 8 Monteverde 28/2, 5 Presa de Cachi 4/3, flere Lagarto 8/3, 10 Carara 11/3, 1 ss 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhodetreløper [norsk]    Olivaceous Woodcreeper  [engelsk]   Sittasomus griseicapillus [latin]   1 Santa Rosa 26/2, 1 Monteverde 27/2, 1 Finca Ecologica 28/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråbrystskogsmett [norsk]    Grey-breasted Wood-Wren [engelsk]   Henicorhina leucophrys [latin]   2 San Gerardo de Dota 18/2, 5 Monteverde 27/2, 5 ss 28/2, 2 Tapantí 3/3, 5 ss 4/3, flere ss 5/3, flere Monteverde 9/3 og 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green Shrike-Vireo [engelsk]    Smaragdvireo [norsk]   Vireolanius pulchellus [latin]   1 Lagarto 7/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråkronegulstrupe [norsk]    Grey-crowned Yellowthroat [engelsk]   Geothlypis poliocephala [latin]   1 Santa Rosa 26/2, 2 str Liberia-Monteverde 27/2, 1 Laguna de Arenal 29/2, 2 San Luis Valley 9/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green Honeycreeper [engelsk]    Grønnhonningkryper [norsk]   Chlorophanes spiza [latin]   2 Las Cruces 22/2, 2 Golfito flyplass 22/2, 6 Golfito 23/2, 2 La Selva 2/3, 2 ss 6/3, 2 Lagarto 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grus leucogeranus [latin]    Snøtrane [norsk]   Siberian Crane [engelsk]   De to årvisse snøtranene i Keoladeo ble loggført hver dag vi var der; fuglene holdt seg i den østlige delen av Mansarovar. Ryktene sier de holdt seg i parken fram til 4.3.; ved formiddagstider den dagen ble de sett ta av og trekke nordover. Vi får se om de dukker opp igjen neste år.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greater Yellowlegs [engelsk]    Plystresnipe [norsk]   Tringa melanoleuca [latin]   1 str Explore’s Inn-TRC 7.9., 5+ Huacarpay Lake 11.9., 2 str Amazonia Lodge-Pantiacolla 19.9., 4 Abra Malaga 26.9., 1 ss 27.9., 5 Pantanos de Villa 30.9., 2 Cañete Valley 3.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønnvingerødara [norsk]    Red-and-green Macaw [engelsk]   Ara chloroptera [latin]   2 Eco Amazonia 3.9., 2 ss 5.9., opptil 15 TRC 7.-9.9., 2 Pantiacolla 19.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Groove-billed Ani [engelsk]    Furenebbani [norsk]   Crotophaga sulcirostris [latin]   20 Pantanos de Villa 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Sapphirewing [engelsk]    Safirvingekolibri [norsk]   Pterophanes cyanopterus [latin]   10+ Machu Picchu 2.9., 1 Abra Malaga 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønnslepkolibri [norsk]    Green-tailed Trainbearer [engelsk]   Lesbia nuna [latin]   2 Huacarpay Lake 11.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråkronestifthale [norsk]    Plain-crowned Spinetail [engelsk]   Synallaxis gujanensis [latin]   1 TRC 8.9., 2 Amazonia Lodge 18.9., 1 ss 19.9., H Pantiacolla 21.9., 1 Manu Road 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhodetreløper [norsk]    Olivaceous Woodcreeper [engelsk]   Sittasomus griseicapillus [latin]   3 TRC 8.9., 1 Amazonia Lodge 18.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grallaria andicola [latin]    Stripehodemaurpitta [norsk]   Stripe-headed Antpitta [engelsk]   1-2 Santa Eulalia Valley 31.8., 1 Abra Malaga 26.9., 2 ss 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grallaria albigula [latin]    Hvitstrupemaurpitta [norsk]   White-throated Antpitta [engelsk]   1H Manu Road 25.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhodespadenebb [norsk]    White-crested Spadebill [engelsk]   Platyrinchus platyrhynchos [latin]   3 Eco Amazonia 3.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråbrystskogsmett [norsk]    Grey-breasted Wood-Wren [engelsk]   Henicorhina leucophrys [latin]   20+ Machu Picchu 2.9., H Manu Road 13.-14.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green Honeycreeper [engelsk]    Grønnhonningkryper [norsk]   Chlorophanes spiza [latin]   1 par Eco Amazonia 4.9., 3 Amazonia Lodge 18.9., 1 Pantiacolla 22.9., 1 Manu Road 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green-backed Heron [engelsk]    Krabbehegre [norsk]   Butorides striatus [latin]   2 sightings on the trip: 1 at a pond near the Lake Baringo cliffs 22/11 and 1 at the Sabaki River 3/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Sparrowhawk [engelsk]    Nonnehauk [norsk]   Accipiter melanoleucus [latin]   3 in Kakamega Forest 27/11 and 1 at the Gedi Ruins, Watamu 4/12 was perhaps slightly fewer sightings than expected.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greater Sandplover [engelsk]    Ørkenlo [norsk]   Charadrius leschenaultii [latin]   4 birds were seen at the Sabaki River, Malindi 3/12 and later the same day another 2 were found at Mida Creek, Watamu. At Mida Creek we further saw a flock of 15 birds 5/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønnflekkalvedue [norsk]    Emerald-spotted Wood-Dove [engelsk]   Turtur chalcospilos [latin]   Fairly common in suitable habitat: 3-6 birds daily at Lake Baringo 21/11 and 22/11, 1 at Lake Bogoria 23/11, 1-3 daily in Masai Mara 29/11 and 30/11, 1 at Mida Creek, Watamu 3/12, 6-7 in Sokoke Forest 4/12 and at least 10 at Ndala Ranch, Voi 6/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Blue Turaco [engelsk]    Kjempeturako [norsk]   Corythaeola cristata [latin]   The Great Blue Turaco must for many have been one of the highlights at Kakamega Forest. We saw this magnificent bird well on several occasions: 1 bird 25/11, 2 the following day and a total of 9 birds the last morning, 27/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greyish Eagle-Owl [engelsk]    Bubo cinerascens [latin]   At the Lake Baringo cliffs we saw 2 birds on a day-time roost 21/11
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greater Honeyguide [engelsk]    Honninglos [norsk]   Indicator indicator [latin]   As many as three sightings: one pair in Hell`s Gate NP 19/11, 1 female in Lake Nakuru NP 20/11 and 1 male at Kongelai escarpment 25/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey-winged Robin [engelsk]    Gråvingetrosteskvett [norsk]   Cossypha (Sheppardia) polioptera [latin]   Fairly common in the western forests: 5 birds in Saiwa Swamp NP 24/11, 5 in Kakamega Forest 26/11 and 1 in Kakamega Forest 27/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey-backed Fiscal [engelsk]    Akasievarsler [norsk]   Lanius excubitoroides [latin]   Common throughout the trip and seen on most days the two first weeks, although not recorded at Mt. Kenya or in the forests in the west. Most common at Lake Naivasha and 25 recorded here 19/11 and 10 the following morning. Our only sighting on the extention week was 3-4 birds seen en route to Tsavo West NP 1/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønnhodesolfugl [norsk]    Green-headed Sunbird [engelsk]   Nectarinia verticalis [latin]   Fairly common with 1 at the youth hostel, Mt. Kenya 18/11, 10 in Saiwa Swamp NP 24/11, 10 in Kakamega Forest 26/11, 2 here 27/11 and 5 in Masai Mara 29/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønnvingeastrild [norsk]    Green-winged Pytilia [engelsk]   Pytilia melba [latin]   1 at the Lake Bogoria hot-springs 23/11, 1 at the Mtito Andei Gate, Tsavo West NP 1/12 and 4 at the Ndala Ranch, Voi 6/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhodesølvnebb [norsk]    Grey-headed Silverbill [engelsk]   Lonchura griseicapilla [latin]   2 birds at the Lake Baringo cliffs 21/11 was the only sighting on the trip. (Genus changed to Odontospiza. Clements update July 15, 2004).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greater Yellowlegs [engelsk]    Plystresnipe [norsk]   Tringa melanoleuca [latin]   1 Otamendi 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønnkinnparakitt [norsk]    Green-cheeked Parakeet [engelsk]   Pyrrhura molinae [latin]   5+ Calilegua 13. og 15.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Dusky Swift [engelsk]    Fosseseiler [norsk]   Cypseloides senex [latin]   10 Salto Incartado 1.12., 20+ Iguazú 3. og 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråflankebergkall [norsk]    Grey-flanked Cinclodes [engelsk]   Cinclodes oustaleti [latin]   1 i dalen 10 km nedenfor Laguna Orcones 26.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråryggnålstjert [norsk]    Plain-mantled Tit-Spinetail [engelsk]   Leptasthenura aegithaloides [latin]   1 Yavi 16.11., 1 Quebrada de Escoipe 18.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråryggrørkryper [norsk]    Straight-billed Reedhaunter [engelsk]   Limnornis rectirostris [latin]   1 Otamendi 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greater Thornbird [engelsk]    Stortornfugl [norsk]   Phacellodromus ruber  [latin]   15 Ibera 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhodetreløper [norsk]    Olivaceous Woodcreeper [engelsk]   Sittasomus griseicapillus [latin]   1 Calilegua 13. og 15.11., H Cruce Caballero 2.12., 5+ Uruguai Prov. Park 3.12., 1 Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grallaria albigula [latin]    Hvitstrupemaurpitta [norsk]   White-throated Antpitta [engelsk]   2-3 (1 sett) Calilegua 14.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhodeandesspurv [norsk]    Grey-hooded Sierra-Finch [engelsk]   Phrygilus gayi  [latin]   15+ Laguna Orcones 26.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråkronefrøeter [norsk]    Chestnut Seedeater [engelsk]   Sporophila cinnamomea [latin]   2 Pardices 28.11., 5+ Ibera 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Pampa-Finch [engelsk]    Pampasspurv [norsk]   Embernagra platensis  [latin]   10 JVG 19.11., 2 ss 20.11., 1 Chancani Rd 23.11., 4-5 str Villa Dolores-Mendoza 25.11., 10 Otamendi 28.11., 10+ Ibera 29. og 30.11. Fugler i vest (19-25.11.) blir ofte betraktet som en egen art, Olivaceous Pampa-Finch Embernagra olivascens. Dette samsvarer ikke med Clements og formen plasseres derfor som en underart av Great Pampa-Finch i denne rapporten.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grassland Sparrow [engelsk]    Camposspurv [norsk]   Ammodramus humeralis [latin]   1 JVG 19.11., 1 Otamendi 28.11., 2-3 Ibera 29. og 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Crested Tern [engelsk]    Hinduterne [norsk]   Sterna bergii [latin]   20 ind på båtturen langs kysten sør for Sandakan 12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhakemønjefugl [norsk]    Grey-chinned Minivet [engelsk]   Pericrocotus solaris [latin]   5-10 ind Kinabalu Park 6.-8.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gracula religiosa [latin]    Beostær [norsk]   Common Hill Myna / Hill Myna [engelsk]   2 ind Sukau 13.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
grouse, ptarmigan [engelsk]    rype [norsk]   lagopède [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
gratin dauphinois [fransk]    fløte- og ostegratinerte poteter [norsk]   gratin Dauphinois [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
grafisk equalizer [norsk]    Betegnelse på en equalizer med faste frekvensbånd, med separat justering for hvert av båndene.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
graphic equalizer [norsk]    grafisk tonekontroll [avløserord]   jf. equalizer
Norske avløserord for importord © Språkrådet
gryte, stor gryte [norsk]    cauldron [engelsk]   (f.eks: heksegryte)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
grense, avgrensing [norsk]    limit [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
gruppepolicyobjekt [norsk]    GPO [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
graceful recovery [engelsk]    kontrollert gjenoppretting [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppepolicyobjekt [norsk]    Group Policy object [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grense, møtested [norsk]    junction [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
grovkornet bergart [norsk]    phanerite [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
gris, motorsykkel [norsk]    hog [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Grunnbeløpet (G) [norsk]    Beløp som fastsettes av Stortinget hvert år, og som alle pensjoner etter folketrygdloven og mange andre ytelser avhenger av.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Grønt og idrett KF [norsk]    Municipal Undertaking for Recreation and Sports Facilities [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
graduating students [engelsk]    avgangsstudenter [norsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
Grønlandsknurrulke  [norsk]    Mailed sculpin [engelsk]   Triglops nybelini [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Gråskate/grårokke [norsk]    Bathyraja [latin]   sjelden, marin (bruskfisker, ekte skater/rokker, skate-/rokkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Grasgylt / gressgylt [norsk]    Centrolabrus exoletus [latin]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, berggyltfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Great Crested Grebe [engelsk]    Toppdykker [norsk]   Podiceps cristatus [latin]   10+ Fong-on Bay 16.11. og 1 Lake Cargelligo 24.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey-tailed Tattler [engelsk]    Sibirvandresnipe [norsk]   Tringa brevipes [latin]   Opptil 20 Cairns 17.-19.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråbrystviftestjert [norsk]    Northern Fantail [engelsk]   Rhipidura rufiventris [latin]   1 Kingfisher Park 12.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråsidevakteltrost [norsk]    Chestnut Quail-thrush [engelsk]   Cinclosoma castanotus E [latin]   5-6 og 1 Wyperfeld NP 29. og 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråbrystbrillefugl [norsk]    Silvereye [engelsk]   Zosterops lateralis [latin]   Vanlig i nord 13.-18.11. og i hele Victoria 28.11.-8.12. Ellers 2 Lamington NP 20.11. og 1 Deniliquin 26.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grallina cyanoleuca [latin]    Parkskjærelerke [norsk]   Australian Magpie-lark [engelsk]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Crested Grebe [engelsk]    Toppdykker [norsk]   Podiceps cristatus [latin]   Mai Po, str Madoi-Nangqiang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greater Sand Plover [engelsk]    Ørkenlo [norsk]   Charadrius leschenaultii [latin]   Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green-billed Malkoha [engelsk]    Langhalemalkoha [norsk]   Phaenicophaeus tristis [latin]   1 ind Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhodefluesnapper [norsk]    Grey-headed Canary-flycatcher [engelsk]   Culicicapa ceylonensis [latin]   Dali, Ruili, Tengchong, Lijang, Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey-tailed Tattler [engelsk]    Sibirvandresnipe [norsk]   Heteroscelus brevipes [latin]   1 Happy Island 13.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey-chinned Minivet [engelsk]    Pericrocotus solaris [latin]   Minivet sp. - trolig Grey-chinned Minivet. 1 F Happy Island 16.5. Svært sjelden i området.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønnpannelansenebb [norsk]    Green-fronted Lancebill [engelsk]   Doryfera ludovicae [latin]   2 Tapantí 3/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great-tailed Grackle [engelsk]    Storhaletrupial [norsk]   Quiscalus mexicanus [latin]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great White Pelican [engelsk]    Hvitpelikan [norsk]   Pelecanus onocrotalus [latin]   Sett daglig i Keoladeo med mellom 40 og 120 ind. Disse fuglene holdt seg mer eller mindre samlet, i det minste om ettermiddagen, i området rundt Mansarovar. Også to hvitpelikaner ved Bund Baretha 22.2. og to ind. ved Sur Sarovar 24.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhodefluesnapper [norsk]    Grey-headed Canary Flycatcher [engelsk]   Culicicapa ceylonensis [latin]   En til to daglig i Keoladeo og fire ved Bund Baretha 22.2. og tre 23.2. Litt vanligere lenger nord; en ved Dhikala, Corbett 26.2., fem ved Forktail Stream 28.2., seks ved Snow View Ridge, Naini Tal 1.3. og ca. 20 ved Sat Tal 2.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråbrystsabelvinge [norsk]    Grey-breasted Sabrewing [engelsk]   Campylopterus largipennis [latin]   1 Amazonia Lodge 17.9., 1 ss 19.9., 1 Pantiacolla 22.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråbrystnålstjert [norsk]    Streaked Tit-Spinetail [engelsk]   Leptasthenura striata [latin]   5+ Santa Eulalia Valley 30.8., 2 ss 31.8.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråstrupeløvvender [norsk]    Grey-throated Leaftosser [engelsk]   Sclerurus albigularis [latin]   1H Pantiacolla 22.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grallaria squamigera [latin]    Skjellmaurpitta [norsk]   Undulated Antpitta [engelsk]   1H Manu Road 13.9., 1H Abra Malaga 26.-27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråkronetodityrann [norsk]    Ochre-faced Tody-Flycatcher [engelsk]   Todirostrum plumbeiceps [latin]   1 Cock-of-the-rock Lodge 13.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greater Bulldog Bat [engelsk]    Fiskerflaggermus [norsk]   Noctilio leporinus [latin]   1 Explorer’s Inn 10.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great White Pelican [engelsk]    Hvitpelikan [norsk]   Pelecanus onocrotalus [latin]   Quite common at Lake Nakuru 20/11 and not counted here. Also 10 at Lake Baringo 21/11, 5 at Lake Bogoria 23/11, 3 at Dunga Point, Kisumu 27/11 and 1 at the Sabaki River, Malindi 3/12. It should be noted however that we saw great numbers of pelicans at Kisumu the evening of 27/11, but these were not specifically identified (i.e. either Great White or Pink-backed Pelican, or both).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Spotted Cuckoo [engelsk]    Skjæregjøk [norsk]   Clamator glandarius [latin]   Driving out of Tsavo West NP 2/12 we flushed one young Great Spotted Cuckoo from the road (was nearly hit by our bus).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråstrupeskjeggfugl [norsk]    Grey-throated Barbet [engelsk]   Gymnobucco bonapartei [latin]   Fairly common in Kakamega Forest and seen daily here: 3 birds 25/11, at least 10 birds 26/11 and 10 birds 27/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey-capped Warbler [engelsk]    Svartnakkesanger [norsk]   Eminia lepida [latin]   3 birds seen on the grounds of the Naro Moru River Lodge the morning 18/11 were then followed by 3 in Saiwa Swamp NP 24/11, 1 at Dunga Point, Kisumu 28/11 and 1 in Masai Mara 29/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråtopphjelmvarsler [norsk]    Grey-crested Helmetshrike [engelsk]   Prionops poliolophus [latin]   In the afternoon 19/11 we drove up to the Crater Lake, Lake Naivasha to try to find the Grey-crested Helmet-shrike (as well as a night game-drive). The birds were found immediately after arrival; we had hardly stepped out of our busses before a group of 8 birds appeared.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhodebuskvarsler [norsk]    Grey-headed Bush-shrike [engelsk]   Malaconotus blanchoti [latin]   1 in Hell`s Gate NP 19/11, 2 at Lake Baringo 22/11 and 1 in Tsavo West NP 2/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønnstrupesolfugl [norsk]    Green-throated Sunbird [engelsk]   Nectarinia rubescens [latin]   One jewel in Kakamega Forest 26/11 was a stunning male Green-throated Sunbird. We enjoyed it a lot!
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey-headed Sparrow [engelsk]    Landsbyspurv [norsk]   Passer griseus [latin]   1-2 daily in Kakamega Forest 25/11-26/11, 2 en route to Kisumu 27/11, 2 in Kisumu 28/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey-hooded Parakeet [engelsk]    Aymaraparakitt [norsk]   Psilopsiagon aymara [latin]   1 Yavi 17.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråbrysttodityrann [norsk]    Drab-breasted Bamboo-Tyrant [engelsk]   Hemitriccus diops [latin]   2 Salto Incartado 1.12., 1 Uruguai Prov. Park 2. og 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråkronetodityrann [norsk]    Ochre-faced Tody-Flycatcher [engelsk]   Todirostrum plumbeiceps [latin]   1 Calilegua 13.11., H ss 14. og 15.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green-headed Tanager [engelsk]    Turkishodetanagar [norsk]   Tangara seledon [latin]   2 Cruce Caballero 2.12., 3 Uruguai Prov. Park 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greater Yellow-Finch [engelsk]    Gyllenbukspurv [norsk]   Sicalis auriventris  [latin]   20+ Laguna Orcones 26.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønnvingesaltator [norsk]    Green-winged Saltator [engelsk]   Saltator similis  [latin]   1 Otamendi 28.11., 5 Ibera 30.11., 2-3 Salto Incartado 1.12., 1 Uruguai Prov. Park 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey-tailed Tattler [engelsk]    Sibirvandresnipe [norsk]   Heterosceles brevipes / Tringa brevipes [latin]   6 ind ved Kota Kinabalu 11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråbrystfluesnapper [norsk]    Grey-chested Jungle-Flycatcher [engelsk]   Rhinomyias umbratilis [latin]   1 ind Danum 17.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråflankebrillefugl [norsk]    Everett's White-eye [engelsk]   Zosterops everetti [latin]   1+ ind Poring 10.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
green or red peppers [engelsk]    paprika [norsk]   poivrons (doux) [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
grøsser, skrekkfilm [avløserord]    horrorfilm [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
grense, grenselinje [norsk]    boundaries [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
granted permissions [engelsk]    gitte tillatelser, tillatelser som er gitt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gruppefilterkontroll [norsk]    group filter control [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gross gamma detector [engelsk]    detektor som måler total gammastråling  [norsk]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
grenseskiktspenning [norsk]    interfacial tension [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
greens in regulation [engelsk]    GIR [forkortelse/akronym]   (golf)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Greenwich middeltid [norsk]    Greenwich Mean Time [engelsk]   GMT [forkortelse/akronym]   nå erstattet av UT (universaltid), det samme som UTC (Universal Time Co-ordinated).
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
ground under repair [engelsk]    GUR [forkortelse/akronym]   (golf)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
grå stær-operasjon [norsk]    (se kataraktoperasjon)
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
Grunnvannsdirektivet [norsk]    80/68/EEC [direktivkode]   Directive 80/68/EEC of 17 December 1979 on the protection of groundwater against pollution caused by certain dangerous substances. Official Journal L 20/80
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Gratulerer med dagen [norsk]    Lihkku Beivvin [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
graduation exhibition [engelsk]    avgangsutstilling [norsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
Grundling (sandkryper) [norsk]    Gobio gobio [latin]   sjelden, ferskvann (beinfisker, karpe- og mallefisker?, karpefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Great in little things [engelsk]    Maximus in minimis [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Grey-capped Woodpecker [engelsk]    Akrobatspett [norsk]   Dendrocopus canicapillus [latin]   Ruili, Tengchong, Lijang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråflankefluesnapper [norsk]    Dark-sided (Siberian) Flycatcher [engelsk]   Muscicapa sibirica [latin]   Chengdu, Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey-capped Woodpecker [engelsk]    Akrobatspett [norsk]   Dendrocopos canicapillus [latin]   1 Beidaihe 20.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråstripefluesnapper [norsk]    Grey-streaked Flycatcher [engelsk]   Muscicapa griseisticta [latin]   Enkeltindivider, 2 den 15.5. sett 9 dager på Happy Island.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Slaty Woodpecker [engelsk]    Skiferspett [norsk]   Mulleripicus pulverulentus [latin]   To skiferspetter ved Forktail Stream 28.2. var vel kanskje dagens høydepunkt.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey-headed Fish Eagle [engelsk]    Båndelveørn [norsk]   Ichthyophaga ichthyaetus [latin]   To ind. sett ved Ramganga-elven ved Jhamaria 27.2. Dette var bare en av overraskelsene ved denne lokaliteten, som var ukjent for oss før vi dro til India.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greater Spotted Eagle [engelsk]    Storskrikørn [norsk]   Aquila clanga [latin]   Endel observasjoner, og de aller fleste var fra Keoladeo. I Keoladeo ble mellom 10 og 15 ind. sett daglig. Dertil ble ett ind. sett ved Dhikala, Corbett 26.2. og ett ind. ved Kosi-elven, Ramnagar 28.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green-and-gold Tanager [engelsk]    Sitrontanagar [norsk]   Tangara schrankii [latin]   5+ Pantiacolla 20.-23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greenish Yellow-Finch [engelsk]    Gursespurv [norsk]   Sicalis olivascens [latin]   3 Machu Picchu 2.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greater Painted-snipe [engelsk]    Riksesnipe [norsk]   Rostratula benghalensis [latin]   During breakfast at Kilaguni Lodge, Tsavo West NP 2/12 we discovered one Greater Painted-snipe walking at the shore of the waterhole.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greater Swamp Warbler [engelsk]    Papyrussanger [norsk]   Acrocephalus rufescens [latin]   Our only sighting was of 7-8 birds on the boattrip from Dunga Point, Kisumu 28/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greater Wagtail-Tyrant [engelsk]    Storviftetyrann [norsk]   Stigmatura budytoides [latin]   4 JVG 19.11., 2 ss 20.11., 1 Cafayate 21.11., 4 Chancani 24.11., 1 str Villa Dolores-San Luis 25.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green-chinned Euphonia [engelsk]    Ståleufonia [norsk]   Euphonia chalybea [latin]   2 Salto Incartado 1.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grassland Yellow-Finch [engelsk]    Solbukspurv [norsk]   Sicalis luteola [latin]   2 Graneros Town 22.11., 5+ Pardices 28.11., 10+ Ibera 29. og 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greenish Yellow-Finch [engelsk]    Gursespurv [norsk]   Sicalis olivascens [latin]   5+ Lago Pozuelos 16.11., 10+ El Infiernillo 21.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green Imperial-Pigeon [engelsk]    Bronsekeiserdue [norsk]   Ducula aenea [latin]   6 ind Kota Kinabalu Park 11., 5 ind Sukau 13. og 14., 2 ind Danum 16. og 18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey-rumped Treeswift [engelsk]    Rustkinntreseiler [norsk]   Hemiprocne longipennis [latin]   Opptil 10+ ind Danum 15.-17.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey-capped Woodpecker [engelsk]    Akrobatspett [norsk]   Dendrocopos canicapillus [latin]   1 ind Gomantong 15.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Slaty Woodpecker [engelsk]    Skiferspett [norsk]   Mulleripicus pulverulentus [latin]   1 ind Sukau 12., 1 par Danum 17.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greater Green Leafbird [engelsk]    Smaragdbladfugl [norsk]   Chloropsis sonnerati [latin]   1-2 ind Poring 9. og 10., 1 ind Danum 15.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey-throated Babbler [engelsk]    Stripepannetimal [norsk]   Stachyris nigriceps [latin]   5-10 ind Kinabalu Park 6.-8.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Mormon Butterfly [engelsk]    Papilo memnon [latin]   Danum
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
grønnsaksgryte, -fres [norsk]    ratatouille [engelsk]   ratatouille [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
grep, håndtak, feste [norsk]    handhold [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
grupperte dataområder [norsk]    volume groups [engelsk]   vg [akronym]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
grunnleggende lagring [norsk]    basic storage [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grunnleggende støtte [norsk]    Mainstream support [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grunnsetning, prinsipp [norsk]    tenet [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Grethe Laila Fjelberg  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Grunnleggende teknikk [norsk]    Kihon-waza [japansk]   (basic)
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Grense for bebyggelse [norsk]    Avgrensning av det området et bygg skal plasseres innenfor.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Graviditetsdirektivet [norsk]    92/85/EEC [direktivkode]   Directive 92/85/EEC of 19 October 1992 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding (tenth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC). Official Journal L 348 /1992
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
grene i sterke farger  [norsk]    hearvarátnu  [kåfjordsamisk]   (greneveving)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Gram negative infeksjoner [norsk]    Gram negativ er betegnelsen på aggressive bakterietyper som f.eks. kolibakterier og andre typer tarmbakterier.
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda
Gram positive infeksjoner [norsk]    Gram positiv er betegnelsen på mange typer stafylokokker og andre mikrober som finnes på huden og i luftveiene.
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda
Group of Policy Advicers [engelsk]    Den politiske konsulentgruppe [norsk]   GOPA [eurojargon]   (andre tjenester)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
grunnvev, grunnsubstans [norsk]    Matrix, -icis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Graeca sunt, non leguntur [latin]    It is Greek, you don't read that [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Gramen artificiosum odi [latin]    I hate Astroturf [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Greetings to the reader [engelsk]    Lectori Salutem (L.S.) [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Greater Prairie-Chicken [engelsk]    Storpræriejerpe [norsk]   Tympanuchus cupido [latin]   1 ind Eckley - CO 9.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Black-headed Gull [engelsk]    Steppemåke [norsk]   Larus ichthyaetus [latin]   Str Zoigê-Xiahe, Koko Nor
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Spotted Woodpecker [engelsk]    Flaggspett [norsk]   Dendrocopus major [latin]   Lijang, Mengda, Beijing
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Spotted Woodpecker [engelsk]    Flaggspett [norsk]   Dendrocopos major [latin]   Spredt omkring Beidaihe.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green-crowned Brilliant [engelsk]    Blåsmykkebriljant [norsk]   Heliodoxa jacula [latin]   Vanlig Monteverde 27/2, vanlig ss 28/2, 5 Tapantí 3/3, 2 ss 5/3, vanlig Monteverde 9/3 og 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Crested Flycatcher [engelsk]    Lundtyrann [norsk]   Myiarchus crinitus [latin]   1 Golfito flyplass 22/2, 4 Golfito skogsvei 23/2, 1 str Monteverde-Arenal-La Selva 29/2, 1 La Selva 1/3, 3 Carara 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Black-headed Gull [engelsk]    Steppemåke [norsk]   Larus ichthyaetus [latin]   Observert to dager: ett ind. ved Yamuna-elven bak Taj Mahal 24.2. og seks ind. ved Ganges 25.2. Sistnevnte i følge med en større flokk med asiahettemåker.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greater Short-toed Lark [engelsk]    Dverglerke [norsk]   Calandrella brachydactyla [latin]   Den eneste observasjonen på turen var av en flokk på ca. 150 ind. i de tørre delene av Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey-breasted Seedsnipe [engelsk]    Punarypesnipe [norsk]   Thinocorus orbignyianus [latin]   5+ Marcopomacocha 31.8.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Graveugle / Prærieugle [norsk]    Burrowing Owl [engelsk]   Athene cunicularia [latin]   3 Lachay 28.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grallaria erythroleuca E [latin]    Rødmaurpitta [norsk]   Red-and-white Antpitta [engelsk]   1H Pillahuata 12.9., 10+ H Manu Road 13.9., 1H ss 25.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey-crowned Flycatcher [engelsk]    Askekronetyrann [norsk]   Tolomomyias poliocephalus [latin]   1 TRC 7.9., 1 Amazonia Lodge 17.9., 1 Pantiacolla 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey-backed Camaroptera [engelsk]    Villnissanger [norsk]   Camaroptera brachyura [latin]   Very common throughout the trip. We logged between 1 and 5 birds on most days of the trip and our best days were 24/11 (5 birds in Saiwa Swamp NP) and 5/12 (5+ noted at sites around Watamu, incl. Sokoke Forest).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grass (White) Rhinoceros [engelsk]    Stumpneshorn [norsk]   Ceratotherium simum [latin]   A total of 13 were seen at Lake Nakuru 20/11. These animals were introduced in the park some 10 years ago.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey-breasted Seedsnipe [engelsk]    Punarypesnipe [norsk]   Thinocorus orbignyianus  [latin]   2 Lago Pozuelos 16.11., 5+ Laguna Orcones 26.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green-barred Woodpecker [engelsk]    Caatingaspett [norsk]   Colaptes melanochloros [latin]   Sett relativt ofte. Fugler som ble sett i nordlige, vestlige og sentrale områder og så langt øst som Ibera tilhører under-arten melanolaimus. Denne formen har, inntil nylig, blitt regnet som en fullgod art; Golden-breasted Woodpecker. Enkeltindivid av underarten melanochloros ble sett lengst nordøst, i henholdsvis Araucaria Prov. Park 1.12., og Uruguai Prov. Park 2. og 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Great Rufous Woodcreeper [engelsk]    Stortreløper [norsk]   Xiphocolaptes major [latin]   1 JVG 20.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey-and-buff Woodpecker [engelsk]    Rødtopphjertespett [norsk]   Hemicircus concretus [latin]   1 ind Sukau 14., 1 ind Danum 16.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønnstripeblomsterfugl [norsk]    Yellow-breasted Flowerpecker [engelsk]   Prionochilus maculatus [latin]   2 ind Sukau 13., 2 ind Danum 16., 1 ind ss 18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
gratinated potatoe mash [engelsk]    gratinert potetpuré [norsk]   pommes duchesse [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
gratinert vaniljepudding [norsk]    crème brûlée [engelsk]   crème brûlée [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
gripe inn, blande seg inn [norsk]    intervene [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
grunntall, kardinaltall [norsk]    cardinal number [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Graham-Leach-Bliley Act [engelsk]    Den amerikanske loven Graham-Leach-Bliley Act (GLB) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Grand Duchy of Luxembourg [engelsk]    Storhertugdømmet Luxemburg [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
graphical user interface [engelsk]    grafisk brukergrensesnitt, grafisk brukergrensesnitt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
GREATER-THAN OR EQUAL TO [engelsk]    større enn eller lik [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Group Contacts by Status [engelsk]    Grupper kontakter etter status [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gris, plugg, rørskrape [norsk]    pig [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Grübchenepithelium [tysk]    foveolarepitel [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
gråte - gråt - grått [norsk]     gråt el. gret [FØR]   i preteritum
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
grenevevens sidestøtte [norsk]    beallji, caggi [kåfjordsamisk]   (greneveving)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Group Executive Management [engelsk]    Konsernledelse [norsk]   GEM [forkortelse]
Ordliste for finansielle rapporter © Nordea
Greater Racket-tailed Drongo [engelsk]    Dragedrongo [norsk]   Dicrurus paradiseus [latin]   1 ind Dali
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey-capped Pygmy Woodpecker [engelsk]    Akrobatspett [norsk]   Dendrocopos canicapillus [latin]   Fire ind. i Corbett 26.2., tre dagen etter, en ved Forktail Stream 28.2. og en ved Naini Tal 1.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green-and-white Hummingbird [engelsk]    Cuzcokolibri [norsk]   Leucippus viridicauda E [latin]   1 Machu Picchu 2.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greater Blue-eared Starling [engelsk]    Blåøreglansstær [norsk]   Lamprotornis chalybaeus [latin]   Common and widespread, although not recorded in the west, southwest or at the coast. The best days were 20/11 with 15 birds recorded at Lake Naivasha and Lake Nakuru and 23/11 with 20 birds logged (Lake Bogoria and transport to Kitale).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey-and-chestnut Seedeater [engelsk]    Brungumpfrøeter [norsk]   Sporophila hypochroma [latin]   5 Ibera 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greater Racket-tailed Drongo [engelsk]    Dragedrongo [norsk]   Dicrurus paradiseus [latin]   1 ind H Poring 9., 1 ind ss 10.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
groseille à maquereau [fransk]    stikkelsbær [norsk]   gooseberry [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
grusom handling, grusomhet [norsk]    atrocity [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
gransking av reklamekampanje [norsk]    ad campaign audit [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grunt sted, går ikke dypt [norsk]    shallow [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
graphic interchange format [engelsk]    GIF [forkortelse/akronym]   (det mest brukte billedformatet på Internett ved siden av jpg/jpeg)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
green belt in an industrial area [engelsk]    parkbelte i industriområde [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
grants to the Royal Household [engelsk]    bevilgninger til Det Kongelige Hus [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Great (Caucasian Great) Rosefinch [engelsk]    Fjellrosenfink [norsk]   Carpodacus rubicilla [latin]   1 par Xiwu
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greater Yellow-headed Vulture [engelsk]    Skogkondor [norsk]   Cathartes melambrotus [latin]   Vanligste kondor øst for Andesfjellene.  Manglet på vestsiden.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey-breasted Mountain-Toucan [engelsk]    Lavendeltukan [norsk]   Andigena hypoglauca [latin]   2 Manu Road 12.-13.9., H ss 25.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønnbrillet spurvepapegøye [norsk]    Blue-winged Parrotlet [engelsk]   Forpus xanthopterygius [latin]   2 Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
gryterett med kål og pølser [norsk]    casserole with cabbage and sausages [engelsk]   stoemp [fransk]   (belgisk/flamsk rett eller uttrykk)
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
grunn (ikke dyp); overflatisk [norsk]    shallow [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
gruppen Sikkerhetskopioperatører [norsk]    Backup Operators group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grønnkål, collard-grønnkål [norsk]    collard [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
grensefrekvens, frekvensgrense [norsk]    cutoff, cut-off frequency [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
greatest lower bound, infimum [engelsk]    største nedre skranke [norsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
grenseoverskridende miljøpåvirkninger [norsk]    transboundary environmental effects/impact [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Graecia capta ferum victorem cepit [latin]    Captive Greece conquered her savage victor [engelsk]   (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Great work, the major work of one's life [engelsk]    Magnum opus [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Griseotyrannus aurantioatrocristatus [latin]    Gnisttyrann [norsk]   Crowned Slaty Flycatcher [engelsk]   5+ JVG 19. og 20.11., 10 Chancani Rd 23.11., 10+ Chancani 24.11., 5+ str Villa Dolores-Mendoza 25.11., 1 Ibera 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
groseille blanc / groseille rouge) [fransk]    hvit rips / rød rips [norsk]   white currant / red currant [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
grafisk utforming, oppsett, bladbunad [avløserord]    layout [norsk]   jf. design
Norske avløserord for importord © Språkrådet
grunnsetning; selvinnlysende sannhet [norsk]    axiom [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
grunnlag, fundament; stiftelse; fond [norsk]    foundation [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
grunnpunkt, målepunkt, utgangspunkt [norsk]    basepoint [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
grensesnitt for programmering (API) [norsk]    application program interface [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grensesnitt for innebygd kontroller [norsk]    embedded controller interface [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grunnleggende kliniske opplysninger [norsk]    essential prescribing information [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
grønnsaker, poteter, ris, tilbehør [norsk]    contorno [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
granulocytt koloni-stimulerende faktor [norsk]    G-CSF [akronym]   Et legemiddel som stimulerer dannelse av hvite blodlegemer
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
grave (dypt); forske, studere, undersøke [norsk]    delve [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
grensesnitt for behovsbetinget oppringing [norsk]    demand-dial interface [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya [engelsk]    Den libyske arabiske jamahiriya/Den sosialistiske arabiske folkerepublikk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gryterett med kjøtt, bacon, hvitløk og tomater [norsk]    garofolato [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Greater Schiffornis / Varzea Mourner / Greater Manakin [engelsk]    Rustdespot [norsk]   Schiffornis major [latin]   1 Eco Amazonia 4.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
grunnsetning, læresetning; prinsipp; dogme, tese; trossetning [norsk]    tenet [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
gripe, gripe an, komme i kontakt, forbinde, feste, tilkoble [norsk]    engage [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
gruppe som byttes ut eller fjernes i en kjemisk reaksjon [norsk]    leaving group [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
grensesnitt for programmering (API), API (Application Programming Interface), Application Programming Interface (API) [norsk]    application programming interface [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft