Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 6 nøyaktig(e)
grågås [bokmål]    fugl i andefamilien, vitenskapelig navn Anser anser
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
grågås [dansk]    grågås
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
grågås [svensk]    grågås
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Grågås [norsk]    Greylag Goose [engelsk]   Anser anser [latin]   1 Happy Island 5.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grågås [norsk]    Greylag Goose [engelsk]   Anser anser [latin]   Arten ble sett hver dag i Keoladeo med 350 ind. anslått den 19.2. Dessuten 100 ind. ved Yamuna den 24.2. Disse fuglene tihører underarten rubirostris.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
grågås [norsk]    čuonja [kåfjordsamisk]   (pl.: čuotnjagat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune