Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
gråne [bokmål/riksmål/nynorsk]    bli grå
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
gråne [norsk]    rátnut [samisk]   (v) (-n-) //sávza rátnugodii 'sauen begynte å bli grå i ulla'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
gråne [norsk]    gutnat [samisk]   (v) (-n-) (om himmelen)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Grånebbkoel [norsk]    Australian Koel [engelsk]   Eudynamys cyanocephala [latin]   1 Kingfisher Park 12.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no