Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
gråte [bokmål/riksmål/nynorsk]    når det sildrer tårer fra øynene på et menneske; uttrykker det at man er trist eller lei seg for noe Mange vakre farger skal jeg bruke da, du må ikke gråte, alt skal bli så bra.  – «Jeg skal male hele verden lille mamma», Anita Hegerland Det var da ingenting å gråte for!
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
gråte [norsk]    weep [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
gråte [norsk]    cierrut [samisk]   (v) (-r-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-798: vájihit ’gråte’ (over noen: akk)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
gråte - gråt - grått [norsk]     gråt el. gret [FØR]   i preteritum
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad