Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
greet [engelsk]    hilse på (anerkjenne); fig: møte [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Greetings! [engelsk]    Salve(te) [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Greetings to the reader [engelsk]    Lectori Salutem (L.S.) [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom