Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
gren [bokmål]    vekst som vokser ut fra en plantes stamme Bekken ler bak grener, hør den ler i gresset godt. Alt hva der er sort og grått kan bekken ikke like.  – «Bekken går i engen», Henrik Wergeland Se også: Google gren (Bøker • Grupper • Akademisk • Nyhetsarkiv)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
gren [norsk]    branch [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 41 omtrentlig(e)
Grener [norsk]    Branches [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
grense [norsk]    bound [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grene  [norsk]    rátnu [kåfjordsamisk]   (greneveving)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Grenada [norsk]    Grenada [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grenser [norsk]    boundaries [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Gangren [norsk]    Koldbrann, vevsdød
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
gangren [med. el. latin]    koldbrann [norsk]   Lokal vevsdød forårsaket av sviktende eller opphørende blodsirkulasjon, oftest som følge av arteriosklerose. Man skiller mellom fuktig gangren, med pussdannelse, og tørr gangren, uten annen infeksjon.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Grenging [norsk]    Sprøytepåføring av en sparkelmasse, slik at det oppnås en ensartet, kornet overflate.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
grense(n) [norsk]    limit [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
grenblokk [med. el. latin]    Stans i den ene av hjertets to ledninger for elektrisk impulsoverføring. Hyppigst er venstre grenblokk, og er et tegn på mulig hjertesykdom. Høyre grenblokk er mer sjeldent, og behøver ikke innbefatte hjertesykdom. Grenblokk gir karakterisitiske forandringer på EKG.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Grenadiers [engelsk]    Skolestfamilien  [norsk]   Macrouridae [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
grenseløs [norsk]    boundless [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Grensetvist [norsk]    Border dispute [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
grensesnitt [norsk]    Se interface.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
grensesnitt [avløserord]    interface [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
grenseflate [norsk]    frontend [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
grensesnitt [norsk]    interface [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
grensesnitt [norsk]    interface [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grensesnitt [norsk]    interface [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grensesnitt [norsk]    shell [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Grensehandel [norsk]    Border trade [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
grenevevstol [norsk]    rátnostuolet, rátnomuorat [kåfjordsamisk]   (greneveving)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
grenseforløp [norsk]    boundary courses [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
grense, ramme [norsk]    boundary [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
maskinvaregren [norsk]    hardware branch [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grenseverdi(en) [norsk]    limit [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
grenser, område [norsk]    confines [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
grenas jarekant  [norsk]    ránuholbi  [kåfjordsamisk]   (greneveving)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
grense, møtested [norsk]    junction [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
grense, avgrensing [norsk]    limit [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
grense, grenselinje [norsk]    boundaries [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
grenseskiktspenning [norsk]    interfacial tension [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Grense for bebyggelse [norsk]    Avgrensning av det området et bygg skal plasseres innenfor.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
grene i sterke farger  [norsk]    hearvarátnu  [kåfjordsamisk]   (greneveving)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
grenevevens sidestøtte [norsk]    beallji, caggi [kåfjordsamisk]   (greneveving)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
grensefrekvens, frekvensgrense [norsk]    cutoff, cut-off frequency [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
grensesnitt for programmering (API) [norsk]    application program interface [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grensesnitt for innebygd kontroller [norsk]    embedded controller interface [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grenseoverskridende miljøpåvirkninger [norsk]    transboundary environmental effects/impact [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
grensesnitt for behovsbetinget oppringing [norsk]    demand-dial interface [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grensesnitt for programmering (API), API (Application Programming Interface), Application Programming Interface (API) [norsk]    application programming interface [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft