Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
grense [bokmål]    Tenkt linje mellom to politiske eller geografiske områder. Dette er grensa mellom Tyskland og Polen. (overført) En tenkt linje om hva som er akseptabelt for noe; øvre toleranse for noe. (matematikk) En verdi i en ordnet mengde som er større enn eller mindre enn samtlige elementer i en gitt delmengde.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
grense [norsk]    bound [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 37 omtrentlig(e)
grenser [norsk]    boundaries [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
grense(n) [norsk]    limit [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
nabogrense [norsk]    boundary of adjoining property [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
grenseløs [norsk]    boundless [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Grensetvist [norsk]    Border dispute [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
grensesnitt [norsk]    Se interface.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
grensesnitt [avløserord]    interface [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
grenseflate [norsk]    frontend [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
grensesnitt [norsk]    interface [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
grensesnitt [norsk]    interface [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grensesnitt [norsk]    interface [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kvotegrense [norsk]    quota limit [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grensesnitt [norsk]    shell [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Grensehandel [norsk]    Border trade [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Sperregrense [norsk]    fordeling av utjevningsmandater gjøres bare til partier som har fått over 4 % av stemmene. Se også Utjevningsmandat
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
grenseforløp [norsk]    boundary courses [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
grense, ramme [norsk]    boundary [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kredittgrense [norsk]    credit limit [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Kredittgrense [norsk]    Credit limit [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grenseverdi(en) [norsk]    limit [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
grenser, område [norsk]    confines [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
grense, møtested [norsk]    junction [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
grense, avgrensing [norsk]    limit [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
grense, grenselinje [norsk]    boundaries [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
grenseskiktspenning [norsk]    interfacial tension [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Grense for bebyggelse [norsk]    Avgrensning av det området et bygg skal plasseres innenfor.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
tidsavbrudd, tidsgrense [norsk]    timeout [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kontakt, bergartsgrense [norsk]    contact [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
yrkeseksponeringsgrense [norsk]    occupational exposure limit [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
korttidseksponeringsgrense [norsk]    STEL [akronym]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
grensefrekvens, frekvensgrense [norsk]    cutoff, cut-off frequency [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
grensesnitt for programmering (API) [norsk]    application program interface [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grensesnitt for innebygd kontroller [norsk]    embedded controller interface [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grenseoverskridende miljøpåvirkninger [norsk]    transboundary environmental effects/impact [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
grensesnitt for behovsbetinget oppringing [norsk]    demand-dial interface [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
overflate, flate, grenseflate, grenseskikt, grense [norsk]    surface [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
grensesnitt for programmering (API), API (Application Programming Interface), Application Programming Interface (API) [norsk]    application programming interface [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft