Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
grenser [norsk]    boundaries [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
uten grenser [norsk]    limitless [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
grenser, område [norsk]    confines [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
EUs byrå for operativt samarbeid på medlemslandenes eksterne grenser [norsk]    European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States (Frontex Agency) [engelsk]   Operativt mai 2005. Frontex skal bistå medlemslandene i opplæringen av nasjonale grensevakter, gjennomføre risikoanalyser og formidle støtte til gjennomføringen av felles returoperasjoner.
Ordliste 2 over EU-begreper © Europakommisjonen