Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 10 omtrentlig(e)
fjernangrep [norsk]    remote attack [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbokangrep [norsk]    En metode for å bryte inn i passordbeskyttede datasystemer. Baseres på at angriperen tester alle passord som har en høyere sannsynlighet for å være i bruk, som f.eks. navn og stedsnavn. "Ordbokangrep" referer til at angriperen tester alle ord som finnes i en ordbok. Gjøres som oftest av programvare.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
fangst, grep [norsk]    catch [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
ordboksangrep [norsk]    dictionary attack [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lokalt angrep [norsk]    local attack [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
grep, håndtak, feste [norsk]    handhold [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
drepe i bakholdsangrep [norsk]    dry-gulch [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
tannhjul med konstant inngrep [norsk]    constant mesh gear [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
område for vesentlig terrenginngrep [norsk]    area entailing significant encroachment on terrain [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
grep (på ting); fatteevne; gripe; forstå [norsk]    grasp [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no