Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
grid iron [engelsk]    jernrist, jerngitter, gitterjern [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen