Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
gripe inn mot [norsk]    intervene against [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
gripe inn, blande seg inn [norsk]    intervene [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no