Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
påvirke hverandre (gjensidig), gripe inn i (innvirke på) hverandre [norsk]    interact [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no